fbpx

Financovanie strany

Financovanie politickej strany
HLAS – sociálna demokracia

Budeme vám vďační za každý váš finančný príspevok, ktorý nám umožní ostať nezávislými vo svojej práci a venovať všetku svoju energiu riešeniam pre lepší život ľudí na Slovensku. Nižšie je uvedený spôsob, akým nám môžete poskytnúť finančný príspevok.

Politickú stranu môžete podporiť finančným darom. V závislosti od výšky daru sa v zmysle zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach postupuje jedným z nasledovných spôsobov:

1. Ak hodnota daru od jedného darcu v kalendárnom roku nepresiahne 1.000,- EUR, môže darca poskytnúť strane finančný dar bankovým prevodom na účet vedený v Slovenskej sporiteľni a.s., č. účtu v tvare IBAN: SK90 0900 0000 0051 7467 0672, pričom darca uvedie svoje meno a priezvisko, trvalé bydlisko a do poznámky uvedie „ dar“.

2. Ak hodnota daru od jedného darcu v kalendárnom roku presiahne sumu 1.000,- EUR, možno dar poskytnúť iba na základe písomnej zmluvy, ktorej vzor nájde tu. Podpis darcu na zmluve musí byť úradne osvedčený. Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, darca zmluvu podpíše, overí svoj podpis a následne ním podpísanú zmluvu doručí na adresu sídla strany ( HLAS – sociálna demokracia, Lazaretská 15, 811 08 Bratislava). Po podpise zmluvy predsedom strany zašle strana HLAS– sociálna demokracia 1 vyhotovenie zmluvy na adresu darcu. Následne darca zrealizuje bezhotovostný prevod na účet politickej strany.

Maximálne možná suma od jedného darcu v jednom kalendárnom roku môže byť 300.000,- EUR.

Klikni pre skopírovanie IBANu IBAN Skopírovaný.

Zoznam darcov
Platný ku dňu 31. 10. 2021

Zoznam všetkých darcov, ktorí na účet našej strany poslali
sumu vyššiu ako 1000€.

Peter Kalivoda
Bratislava
3 000 €
Matúš Šutaj Eštok
Bratislava
10 000 €
Róbert Puci
Trebišov
11 000 €
Peter Pellegrini
Banská Bystrica
23 000 €
Richard Raši
Košice
13 000 €
Ján Blcháč
Liptovský Mikuláš
10 000 €
Ján Ferenčák
Kežmarok
10 000 €
Erik Tomáš
Bratislava
10 000 €
Ľubica Laššáková
Banská Bystrica
19 000 €
Denisa Saková
Bratislava
13 000 €

Celková suma od darcov nad 1000 eur

251 111 €Celková suma od darcov do 1000 eur

31 016 €Do tejto chvíle bolo na náš účet pripísaných celkovo

282 127 €

Ďakujeme, Vašu podporu si veľmi vážime

Zoznam osôb, ktoré prispeli na činnosť politickej strany HLAS - sociálna demokracia podľa § 22 ods. 5 zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach.

Používaním stránok prevádzkovaných stranou HLAS súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasím Viac info