Plán obnovy

Plán obnovy musí mať sociálny pilier

HLAS – sociálna demokracia  predstavuje vlastný koncept Plánu obnovy. Je to ucelená realistická vízia rozvoja Slovenska po pandémii. Pre nás ako sociálnych demokratov je veľmi dôležité, aby  Plán obnovy obsahoval aj tretí pilier (okrem zeleného a digitálneho) –  spoločenskú solidaritu. Kvalitu života totiž zďaleka nie je možné hodnotiť iba na základe ekonomických ukazovateľov. Komplexná premena spoločnosti vyžaduje aj dôsledné presadzovanie sociálno-demokratických hodnôt, s dôrazom na  vymanenie sa z pasce stredného príjmu, s podporou rovnosti príležitostí pre všetkých, alebo s podporou domácich podnikov s inovatívnym profilom na lokálnej a regionálnej úrovni.Slovensko budúcnosti musí byť totiž Slovenskom kvalitného života a ľudskej dôstojnosti.

Nižšie si môžete stiahnúť nami vypracovaný koncept k Plánu obnovy:

Prezrieť plán obnovy

Kontaktnou osobou pre otázky súvisiace s Plánom obnovy za stranu HLAS – sociálna demokracia je JUDr. Peter Kmec, podpredseda Výboru NR SR pre európske záležitosti, email: [email protected], tel.: 0948 422 427