Dokumenty

HLAS - sociálna demokracia

Deklarácia – Hodnotové princípy povolebnej spolupráce

Delegáti 3. pracovného snemu strany HLAS – sociálna demokracia schválili podmienky povolebnej spolupráce Hlasu v podobe deklarácie.

DETAIL dokumentu

Vyhlásenie kongresu HLAS miest a obcí Slovenska

DETAIL dokumentu

Deklarácia Sme Váš HLAS

Delegáti druhého pracovného snemu HLASu – sociálna demokracia v Liptovskom Mikuláši schválili Deklaráciu pod názvom SME VÁŠ HLAS.

DETAIL dokumentu

Prvomájový manifest HLASu – sociálnej demokracie

V Liptovskom Mikuláši sme prijali dokument našej strany, v ktorom sme vytýčili hlavné body našej sociálnej politiky. Zdôraznili sme najmä…

DETAIL dokumentu

Manifest rozvoja nájomného bývania na Slovensku

Strana HLAS – sociálna demokracia dlhodobo deklaruje, že otázka dostupného bývania je jednou z kľúčových spoločenských tém, s preukázateľnými dopadmi napríklad na demografický vývoj, udržateľnosť dôchodkového systému a v konečnom dôsledku na hospodársky rast a fiškálnu udržateľnosť verejných výdavkov na Slovensku. Manifest nájomného bývania ponuka realistickú víziu, v centre ktorej je opäť človek, žijúci v každom regióne Slovenska.

DETAIL dokumentu

Deklarácia 1. septembra

HLAS – sociálna demokracia prijal Deklaráciu 1. septembra. Hovoríme v nej, že vôľa občanov, požadujúcich referendum, nesmie byť ignorovaná a musí byť čo najskôr naplnená. Pretože ak občan moc svojim voleným predstaviteľom dáva, má ju právo za stanovených podmienok aj odňať.

DETAIL dokumentu