Stať sa členom

Ak sa chcete stať členom, prosím, posielajte vyplnenú prihlášku spolu s vašim životopisom na adresu:

HLAS – sociálna demokracia
Lazaretská 15
811 08 Bratislava