Zákony

HLAS - sociálna demokracia

19. septembra 2022

Zvýšenie tarifných platov pre zamestnancov v školstve o 10 %

Cieľom novely zákona je zvýšiť tarifné platy pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom o 10 % z dôvodu mimoriadne vysokej inflácie a rastu životných nákladov

DETAIL zákonu
19. septembra 2022

Zriadenie Centrálneho registra výziev

 Cieľom novely zákona je zaviesť poriadok pri poskytovaní dotácií, grantov a príspevkov tak, že všetky informácie o podmienkach výziev, ich žiadateľoch a úspešných uchádzačoch budú zverejnené na 1 mieste po vzore Centrálneho registra zmlúv

DETAIL zákonu
19. septembra 2022

Usporiadanie vlastníckych vzťahov  pozemkom na území obcí

Navrhuje sa usporiadanie vlastníckych vzťahov s cieľom odstrániť problémy obcí pri nakladaní s vlastným majetkom a stanovuje sa povinnosť Slovenskému pozemkovému fondu viesť osobitnú evidenciu pozemkov v jeho správe.

DETAIL zákonu
19. septembra 2022

Zavedenie skutočného 13. dôchodku

Navrhuje sa zaviesť skutočný 13. dôchodok vo výške priemerného mesačného dôchodku poberateľom všetkých druhov dôchodkov

DETAIL zákonu
19. septembra 2022

Oslobodenie od miestnej dane z poľnohospodárskej pôdy

Uvedený návrh má za cieľ znížiť náklady poľnohospodárov tým, že pôda, ktorú obhospodarujú viac nebude predmetom dane z pozemkov. Zároveň sa navrhuje výpadok z daní obciam a mestám v plnej výške kompenzovalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky

DETAIL zákonu
19. septembra 2022

Zavedenie minimálnej sumy, ktorou Slovenská republika bude každoročne podporovať Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Stanovuje sa záväzok Slovenskej republiky poskytovať zväzu na jeho činnosť príspevok zo štátneho rozpočtu každý rok vo výške 500 tisíc eur upravený o výšku inflácie v rozhodnom období

DETAIL zákonu

Používaním stránok prevádzkovaných stranou HLAS súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasím Viac info