Zákony

HLAS - sociálna demokracia

10. mája 2023

Zníženie DPH na základné potraviny a oslobenie od dane pri predaji z dvora

Navrhuje sa znížiť DPH z 10% na 5% pri základných potravinách a zaviesť nulovú DPH na predaj z dvora.

DETAIL zákonu
10. mája 2023

Obmedzenie zisku obchodných reťazcov

Zavedenie maximálnej ziskovej prirážky pri potravinách v obchodných reťazcoch.
DETAIL zákonu
10. mája 2023

Jednorazový príspevok pre osoby ohrozené chudobou

Navrhuje sa podporiť obyvateľov ohrozených rizikom príjmovej chudoby jednorazovým príspevkom vo výške 500 EUR.

DETAIL zákonu
10. mája 2023

Prechod vlastníctva k pozemkom z vlastníctva štátu do vlastníctva obce

Predmetnou novelou sa navrhuje zabezpečiť prechod vlastníctva k pozemkom štátu nachádzajúcich sa v intraviláne obcí, ktoré sú v správe SPF do majetku obcí.

DETAIL zákonu
13. marca 2023

Zvýšenie príspevku na rekondičné pobyty pre dôchodcov

Cieľom novely zákona je navýšenie príspevku na rekondičné pobyty pre dôchodcov z 50 eur na 100 eur.

DETAIL zákonu
13. marca 2023

Kompenzácia výdavkov pre rodičov detí v predškolskom veku

Cieľom novely zákona je predĺženie rodičovského príspevku do 5 rokov veku dieťaťa v prípade, ak sa z kapacitných dôvodov rodičom nepodarí umiestniť dieťa do verejnej materskej školy.

DETAIL zákonu