Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: 1. máj

Patrícia Medveď Macíková
HLAS – sociálna demokracia považuje prvý máj za sviatok, ktorý je nezanedbateľne spojený s ľuďmi práce, je oslavou práce a zároveň je dňom, ktorého symbolika má bezprostredný sociálny rozmer. Predstavitelia strany sa rozhodli uctiť si tento sviatok, rovnako ako aj vstup SR do EÚ, v regiónoch v rámci aktivít zameraných na ochranu životného prostredia a prácou spojenou s revitalizáciou pamätníkov z druhej svetovej vojny.

HLAS – sociálna demokracia považuje prvý máj za sviatok, ktorý je nezanedbateľne spojený s ľuďmi práce, je oslavou práce a zároveň je dňom, ktorého symbolika má bezprostredný sociálny rozmer. Predstavitelia strany sa rozhodli uctiť si tento sviatok, rovnako ako aj vstup SR do EÚ, v regiónoch v rámci aktivít zameraných na ochranu životného prostredia a prácou spojenou s revitalizáciou pamätníkov z druhej svetovej vojny. 

Podľa Petra Pellegriniho žijeme už rok v ťažkom a zložitom pandemickom období, ktoré sa podpísalo na našej kvalite života, rozkývanej sociálnej prítomnosti a nejasnej budúcnosti. „ V ťažkých časoch vláda zlyháva a je dôležité, aby sa opozičná politika sústredila na prácu – ochranu seniorov, mladých rodín, ľudí práce ako aj slabých a znevýhodnených. Preto prichádzame zo sociálnymi návrhmi ako je 300 eur na každé nezaopatrené dieťa, alebo valorizáciou príspevkov pre ZŤP,“ – uviedol v predvečer sviatku práce líder HLASu – sociálna demokracia. Neriešime len problémy prítomnosti. HLAS – sociálna demokracia ponúkne Slovensku program, ktorý bude reagovať na zmenené ekonomické prostredie, zmenu charakteru práce a nastupujúcu digitalizáciu. 

Zároveň je prvý máj aj dňom, kedy Slovensko oslavuje vstup do EÚ. Stabilné členstvo v Európskej únii vytvára predpoklady na najlepšiu a najefektívnejšiu spoluprácu v širokej rodine národov. Promptné reagovanie na nové výzvy nám zabezpečí, že Slovensko nebude prešľapovať na mieste a kvalita života ľudí sa bude aj naďalej zvyšovať.

V prípade záujmu médií budú najvyšší predstavitelia strany zajtra na týchto miestach: 

Predseda strany HLAS – sociálna demokracia Peter Pellegrini bude od 9:30 hod v Šoporni, kde s kolegami z Trnavského kraja pracujeme pod vedením starostu na zveľaďovaní obce.

Podpredseda strany Erik Tomáš ide priložiť ruku k dielu pri brigáde s kolegami z Prešovského kraja na hrade Čičva a podpredseda Richard Raši a poslanec Robert Puci ide sú košickými „hlasákmi“ do Medzeva, kde v prípade dobrého počasia budú čistiť rieku Bodva a v prípade nepriaznivého počasia budú pomáhať v miestnej základnej škole.

A generálny manažér strany Matúš Šutaj Eštok ide s našimi nitrianskymi kolegami do obce Tesárske Mlyňany. Ak bude dobré počasie, budú čistiť a zveľaďovať park v dedine, ak by to počasie nedovoľovalo – tiež budú v miestnej základnej škole.

HLAS teda oslávi sviatok práce prácou 🙂 

Ak by ste mali záujem – budeme sa na vás tešiť

<< Späť k článkom