Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Chaos v liekoch = pacient v ohrození

Patrícia Medveď Macíková
Na poslednej parlamentnej schôdzi bola v polovici decembra schválená novela zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Exminister Krajčí...

Na poslednej parlamentnej schôdzi bola v polovici decembra schválená novela zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Exminister Krajčí s kolegami do nej  bez akejkoľvek odbornej diskusie a v rozpore so štandardným legislatívnym procesom prepašoval pozmeňujúcim návrhom zásadné zmeny pri predpisovaní liekov pacientom. Prijaté zmeny sú pre pacienta, ale aj pre ambulantných lekárov, nemocnice, zdravotnícke zariadenia a celý systém veľmi zmätočné. Súčasný minister Lengvarský však neurobil nič, aby o týchto novinkách informoval, alebo spustil informačnú kampaň. Namiesto toho sa odišiel rekreovať a tancovať na exotickú zahraničnú dovolenku.

Zmeny prijaté bez štandardného pripomienkovania spôsobujú od 1. januára chaos pri predpisovaní liekov. Systém, ktorý tu fungoval roky už neplatí a mnohé lieky pacientom už ich obvodný lekár nebude môcť predpísať. Pacienti budú musieť kvôli receptom kontaktovať, či navštevovať špecialistov v odborných ambulanciách.

„Po príklady nemusíme ísť ďaleko. Chronický pacient s viacerými diagnózami musí podľa novely namiesto jednej návštevy u svojho obvodného lekára, navštíviť niekoľkých špecialistov, ktorí mu po novom ako jediní budú môcť jednotlivé lieky predpísať. To je nie len pre ťažko chorých oveľa náročnejšie, mnohí budú musieť cestovať desiatky kilometrov, ale zákonite to skôr či neskôr spôsobí zhoršenie kvality liečby a nakoniec aj možný vznik komplikácií, ktoré budú zaťažovať naše nemocnice,“ upozorňuje podpredseda HLAS SD Richard Raši a pokračuje: „Na to upozorňujú po preštudovaní zmien v podstate všetci lekári ako aj zástupcovia pacientov. Pacienti, ktorí sú najviac dotknutí boli z celého procesu zmien úplne vynechaní.“

Keďže, tieto zmeny neprešli štandardným legislatívnym procesom, neprebehla o nich žiadna diskusia a celý zdravotnícky systém na ňu nie je pripravený, vlastne ani na prípravu nedostal šancu. „Ak súčasný systém v spôsobe predpisovania liekov neprimerane zvýhodňuje alebo nezvýhodňuje niektorú skupinu lekárov, je na mieste sa touto problematikou otvorene zaoberať. V žiadnom prípade však na to ale nemôže doplácať pacient,“ zdôrazňuje podpredsedníčka HLAS SD Zuzana Dolinková a pokračuje: „Som presvedčená, že aj zmena v predpisovaní liekov sa dala pripraviť a verejne odkomunikovať pacientom i zdravotníkom tak, aby bola plošne verejnosťou akceptovaná. Takto potichu pripravená novela v preskripcii liekov však spôsobila zbytočný chaos. A  zavedenie takto neodkomunikovanej zmeny do praxe môže byť v konečnom dôsledku aj ohrozením zdravia pacienta. Preto sa pýtam ministra Lengvarského, ako nekomunikáciou svojho rezortu ohľadom predmetnej novely zlepšil dostupnosť liekov a teda aj zdravotnej starostlivosti pre pacientov?“

Novela zákona však nezasiahne iba chronických pacientov. Ohrozená je zdravotná starostlivosť v domovoch sociálnych služieb a liečba prepustených z nemocnice do domácej liečby. „Všetky lieky pre klientov domovov sociálnych služieb doteraz predpisovali všeobecní lekári. Teraz už mnohé lieky a zdravotné pomôcky, napríklad aj obyčajné plienky bude musieť predpísať špecialista, takže domovy sociálnych služieb čakajú možno aj výpadky liekov a zdravotníckeho materiálu,“ vysvetľuje Richard Raši.

„Na problém narážajú aj nemocnice a prepúšťaní pacienti. Nemocnica dnes musí vybaviť odchádzajúceho pacienta receptom na potrebné lieky, ale už dnes je jasné, že prepúšťajúci lekári mnohé lieky predpísať nemôžu. A už vôbec nemôžu predpísať lieky, ktoré síce pacient potrebuje, ale musí ich predpísať špecialista z iného odboru,“ dopĺňa Richard Raši.

Na pacienta po prepustení z nemocnice čaká v mnohých prípadoch neľahká úloha, dostať sa k ambulantnému špecialistovi do doby, než mu dôjdu lieky. Ako upozorňujú samotní ambulantní špecialisti, v mnohých prípadoch to kvôli čakacím dobám nemajú pacienti šancu stihnúť.

„Rizikom novozavedeného systému je aj fakt, že kontraindikácie a vzájomné pôsobenie jednotlivých liekov nebude mať kto posúdiť. Jednotliví špecialisti budú lieky predpisovať, ale bez účasti všeobecného lekára sa môže stratiť celkový obraz o liečbe pacienta,“ konštatuje Zuzana Dolinková. „. Vyzývam preto ministerstvo zdravotníctva, aby pacientov bezodkladne, verejne a zrozumiteľne informovalo o zmenách pri predpisovaní liekov a ideálne, aby odstránilo všetky nejasnosti, ktoré sú spojené s dostupnosťou v predpisovaní liekov pre pacientov. A to možno aj tým, že definuje prechodné obdobie, počas ktorého bude fungovať ešte duálny systém preskripcie, počas ktorého si pacienti i lekári nový systém pri predpisovaní liekov dostatočne osvoja a bez akýchkoľvek ťažkostí sa naďalej dostanú k liekom, ktoré denne potrebujú,“ dopĺňa.

A Richard Raši pokračuje: „Ak dochádza k rozšíreniu povinností pre kohokoľvek v systéme zdravotníctva, malo by dôjsť aj k primeranému dofinancovaniu. Ak teda ukladáme akékoľvek povinnosti navyše, malo by to byť primerane kompenzované, aby na to nemusel doplácať pacient. Žiaľ, táto vláda na zdravotníkoch, napriek koronakríze šetrí kde sa dá.“ A na záver konštatuje: „Po odchode Krajčího z postu ministra sme si všetci vydýchli. Žiaľ takýmito nekompetentnými pozmeňujúcimi návrhmi sa nám ako nejaký politický zombík stále pripomína aj z politického záhrobia. A Lengvarský zlyhal fatálne. V parlamente sú prijaté zásadné zmeny, ktoré nemal bez odbornej diskusie dopustiť, potom odíde na dovolenku a teraz všetkým odkazuje, že je otvorený diskusii. To je na uterák do ringu.“ 

<< Späť k článkom