Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Chceme opäť presadiť mimoriadnu valorizáciu dôchodkov ešte v tomto roku

Patrícia Medveď Macíková
Chceme opäť presadiť mimoriadnu valorizáciu dôchodkov ešte v tomto roku. Medziročná inflácia za február opäť stúpla na 15,4%, čím vyrovnala...

Chceme opäť presadiť mimoriadnu valorizáciu dôchodkov ešte v tomto roku. Medziročná inflácia za február opäť stúpla na 15,4%, čím vyrovnala historické 22 ročné maximá. Dôchodcovská inflácia je ešte vyššia a seniori tak naďalej čelia enormnému zdražovaniu. Preto opäť predložíme náš návrh na mimoriadnu valorizáciu dôchodkov ešte v tomto roku. Ak by ho parlament schválil, dôchodky by od 1. júla stúpli približne o 8%, teda v priemere o 46 eur. Podáme pozmeňujúci návrh k poslaneckej novele zákona o sociálnom poistení, ktorá je už v duhom čítaní. Evidujeme, že aj poslanec SaS Cmorej chce zaviesť mimoriadnu valorizáciu dôchodkov ešte v tomto roku. Vnímame to ako priznanie si chyby, keďže bol to práve pán Cmorej, na návrh ktorého bývalá vládna koalícia odsunula účinnosť mimoriadnej valorizácie až na budúci rok. Navyše model pána Cmoreja nemusí priniesť mimoriadnu valorizáciu dôchodkov ani v tomto roku, keďže vychádza z kumulatívnej medzimesačnej dôchodcovskej inflácie od 1.1. 2023 a tá nemusí dosiahnúť v stanovenom období tohto roka požadovanú minimálnu úroveň 5%, potrebnú na spustenie automatu mimoriadnej valorizácie. Návrh Hlasu – sociálna demokracia vychádza z kumulatívnej medzimesačnej dôchodcovskej inflácie za obdobie od 1. júla 2022 do 30.3. 2023, teda za 9 mesiacov. Ide o tzv. hluché obdobie, z ktorého sa žiadna valorizácia dôchodkov v súčasnom platnom systéme nevypočítava. Náš návrh je teda garanciou, že dôchodky by sa k 1.júlu tohto roka určite valorizovali a to o spomínaných približne 8%. Nevyhnutnosť mimoriande valorizovať dôchodky ešte v tomto roku podčiarkuje okrem pokračujúceho enormného zdražovania aj konštatovanie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, že dôchodky sa vzhľadom na vývoj dôchodcovskej inflácie ďalšie tri roky určite mimoriadne valorizovať nebudú.
<< Späť k článkom