Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Ďalšia nová tvár HLASu

Patrícia Medveď Macíková
Strana Hlas-SD rozširuje svoje rady odborníkov o Róberta Suju, ktorý bude odborným garantom  jednej z nosnýchtém strany Hlas-SD  “Moderné Slovensko”. Moderné Slovensko v sebe zahŕňa digitalizáciu Slovenska a oblasť vzdelávania, oblasti ktoré vnímame ako kľúčové pre...

Strana Hlas-SD rozširuje svoje rady odborníkov o Róberta Suju, ktorý bude odborným garantom  jednej z nosnýchtém strany Hlas-SD  “Moderné Slovensko”. Moderné Slovensko v sebe zahŕňa digitalizáciu Slovenska a oblasť vzdelávania, oblasti ktoré vnímame ako kľúčové pre rozvoj moderného Slovenska a pre daľšie napredovania vo všetkých oblastiach života občanov a spoločnosti. Zároveň strana Hlas-SD si uvedomuje výrazné zmeny na trhu práce, ktoré budú spôsobmé zvyšovaním digitalizácie spoločnosti ako aj stále väčšou mierou automatizácie pracovných činností a z toho vyplývajúce výzvy spojené najmä so stratou tradičných pracovných príležitostí, rastom miery nerovností, ako aj nestabilnými formami práce. Preto”Moderné Slovensko” bude prinášať riešenia, ktoré budú nielen zmysluplné a inovatívne ale v rovnakej miere aj inkluzívne a participatívne pre všetkých občanov Slovenskej republiky.

Robert Suja prináša globálne skúsenosti z renomovanýchkonzultačných spoločností kde sa primárne venoval informačnýmtechnológiam a analytickým činnostiam,  ako aj skúsenosti z verejného sektora z domova a v zahraničí. Naposledy pracoval ako dočasne poverený generálny riaditeľ NCZI kde bol náhleodovolaný potom čo správne pomenoval problémy spojené s očkovaním a správne odhadol nízku mieru záujmu o očkovaniev SR na čo nevedelo súčasné vedenie ministerstva do dnešnéhodňa adekvátne reagovať a miera zaočkovania obyvateľstva patrí k najnižším v Európe.

<< Späť k článkom