Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Milanová sa vysmiala kultúre

Patrícia Medveď Macíková
HLAS – sociálna demokracia vyzýva ministerku kultúry Natáliu Milanovú, aby sa vážne zaoberala výzvou pod názvom Otvorme kultúru, v ktorej...

HLAS – sociálna demokracia vyzýva ministerku kultúry Natáliu Milanovú, aby sa vážne zaoberala výzvou pod názvom Otvorme kultúru, v ktorej požadujú predstavitelia slovenskej kultúry návrat ku covid semaforu, čerpanie peňazí pre zatvorené prevádzky a prizvanie svojho zástupcu do kolégia odborníkov. „Keď ľudia pracujúci v kultúre vidia, že sa od 3. januára uvoľňujú prevádzky v gastropriemysle je prirodzené, že si kladú otázku, prečo sú divadlá, kiná a kultúrne centrá zatvorené. Túto kritickú situáciu znášajú od novembra a nikto sa nimi nezaoberá“, upozornila poslankyňa za HLAS – sociálna demokracia  Ľubica Laššáková. Podľa nej odpoveď ministerstva na výzvu je prejavom arogancie moci. “ Ministerka Milanová slovenskej kultúre doslova odkázala, že ona nevie, za akých okolností budú otvorené kiná, divadlá a kultúrne centrá a preto je na mieste otázka kto to má vedieť,“ dodala poslankyňa. Podľa Ľubice Laššákovej je to práve ministerka, ktorá sa má situáciou zaoberať a týmto arogantným postojom len potvrdila, že je nekompetentná viesť rezort, ktorý pod jej vedením doslova trpí. Zároveň však podľa Laššákovej postoj ministerky zodpovedá tomu ako vníma kultúrnu obec, ktorá na rozdiel od iných skupín v spoločnosti trpí správanie Milanovej. „Vie totiž, že jej z ich strany nič nehrozí a preto si môže takéto správanie voči nim dovoliť,“ dodala Laššáková.

<< Späť k článkom