Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Minister Mikulec kašle na bezpečnosť v mestách a obciach

Patrícia Medveď Macíková
HLAS – sociálna demokracia považuje každý deň pôsobenia Romana Mikulca vo funkcii ministra vnútra za škodlivý pre Slovensko. „Každý deň...

HLAS – sociálna demokracia považuje každý deň pôsobenia Romana Mikulca vo funkcii ministra vnútra za škodlivý pre Slovensko. „Každý deň sa z médií dozvedáme o kriminalite, tragických udalostiach, poškodzovaní majetku čo zachytili kamery mestských a obecných polícií. Neboli to však kamery zaplatené touto vládou. Táto vláda a jej minister vnútra nedali na kamery v mestách a obciach ani euro, ani cent na rozdiel od našich vlád, ktoré vyčlenili 11 milónov eur. Chcem upozorniť, že pod vedením tohto ministra sa personálne oslabuje policajný zbor. Policajný prezident nerieši túto kritickú situáciu a zaoberá sa len svojimi luxusnými autami“, uviedol poslanec a generálny tajomník strany HLAS – sociálna demokracia Matúš Šutaj– Eštok.

Strana HLAS – sociálna demokracie berie na vedomie, že minister vlády v demisii zvolal prvé rokovanie Rady vlády pre prevenciu kriminality. Síce až po troch rokoch a päť mesiacov pred voľbami. „Nemôže však akceptovať fakt, že bezpečnosť v mestách a obciach je pri tomto vedení ministerstva vnútra niekde úplne v kúte,“ zdôraznil expert strany HLAS – sociálna demokracia pre samosprávu Michal Kaliňák. Podľa jeho slov táto ignoráciaspôsobuje vážne problémy so zabezpečovaním poriadku a umocnením pocitu istoty ľudí v mestách a obciach. „Kým za tejto vlády, za jej tri roky neboli pre mestá a obce vyčlenené žiadne peniaze na kamerové systémy, tri roky pred tým išlo samosprávam takmer 11 miliónov eur, ktorými bolo podporených viac ako tisíc projektov,“ skonštatoval  Michal Kaliňák .

„Dnes už nemá význam bilancia, pretože všetci vidíme priepastný rozdiel v prístup k bezpečnosti v mestách a obciach. Teraz musíme hovoriť o tom, ako ďalej.“ Strana HLAS – sociálna demokracia preto považuje BEZPEČNÚ SAMOSPRÁVU za prioritu, ktorú bude presadzovať rozširovaním kamerových monitorovacích systémov, podporou susedskej spolupráce mestských a obecných polícií, ale aj zriaďovaním komunálnych pultov ochrany, zriaďovaním protialkoholických izieb a tiež pilotným projektom metrolopolitných polícií.

„Pre nás je bezpečnosť v mestách a obciach, rovnako aj podpora práce mestských a obecných polícií mimoriadne dôležitá. Preto prichádzame s potrebnými, užitočnými a udržateľnými riešeniami v prospech ľudí v mestách a obciach. Keďže vláda má pred sebou päť posledných mesiacov, vyzývame povereného ministra vnútra, aby urobil aspoň dve veci. Vyzývame ministra Mikulca, aby poveril zodpovedné osoby urýchleným sprístupnením informačného systému – Centrálna evidencia správnych deliktov a priestupkov pre všetky orgány verejnej moci, ktoré pri výkone verejnej moci používajú, respektíve využívajú údaje z tejto databázy. A zároveň vyzývame ministra Mikulca, aby poveril zodpovednú osobu vytvorením jednotného centrálneho registra evidencie funkčných kamier a kamerových systémov prevádzkovaných mestami a obcami,“ zdôraznil Michal Kaliňák. Strana HLAS – sociálna demokracia očakáva, že vedenie ministerstva vnútra nezopakuje svoj postoj známy od zverejnenia škandalózneho rušenia okresov a samosprávnych krajova vecne pristúpi k požiadavkám, ktoré potrebujú mestá a obce a zaslúžia si ich obyvatelia.

<< Späť k článkom