Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Navrhujeme jednorázový kompenzačný príspevok pre dôchodcov

Patrícia Medveď Macíková
HLAS – sociálna demokracia navrhuje vyplatenie jednorazového kompenzačného príspevku pre dôchodcov ako pomoc na zvládnutie mimoriadne náročnej situácie. Seniori by...

HLAS – sociálna demokracia navrhuje vyplatenie jednorazového kompenzačného príspevku pre dôchodcov ako pomoc na zvládnutie mimoriadne náročnej situácie. Seniori by mali jednorazovo dostať sumu od 300 do 100 eur v závislosti od výšky ich dôchodku.
„Seniori trpia pandémiou v mnohých ohľadoch podstatne viac ako iné skupiny obyvateľov. Sú mimoriadne ohrození zdravotnými rizikami Covidu a obmedzujúce opatrenia majú vážny dopad na ich psychické zdravie. Preto je povinnosťou štátu kompenzovať im aspoň ekonomické ujmy spôsobené tak pandémiou, ako aj drastickým rastom cien energií a potravín, teda komodít, na ktoré vynakladajú najväčšiu časť dôchodku ako svojho jediného príjmu,“ uviedol dnes líder HLASu Peter Pellegrini.
HLAS už svoj návrh predložil do Národnej rady. Žiada v ňom vyplatenie jednorazovej dávky dôchodcom, meniacej sa podľa výšky dôchodku. Seniorom s najnižšími dôchodkami by štát prispel sumou 300 eur, s rastúcimi dôchodkami sa potom táto čiastka znižuje na 200, resp. 100 eur.
„Je mi veľmi ľúto, že tak ako množstvo iných sociálnych návrhov z dielne HLASu, zmietla vládna koalícia zo stola aj náš návrh na vyšší rast dôchodkov v budúcom roku. Zvýšenie dôchodkov o 1,3 percenta nemá šancu pokryť reálne vzrastajúce náklady seniorov. Žiadame preto jednorazovú kompenzáciu dôchodcom, aby aj oni mali právo na dôstojný život,“ dodal Peter Pellegrini.
Návrh HLASu ocenila aj poverená predsedníčka Jednoty dôchodcov Slovenska Valéria Pokorná. „Valorizácia dôchodkov o 1,3 percenta je absolútne nepostačujúca. Snažíme sa zvrátiť túto situáciu, pretože hrozí, že dôchodcovia s najnižším príjmom sa prepadnú do hmotnej núdze a budú musieť nedôstojne prosiť o pomoc,“ povedala Valéria Pokorná.   
HLAS dnes zároveň oznámil, že prijíma ponuku Jednoty dôchodcov Slovenska na dlhodobú spoluprácu a je pripravený zaviazať sa v nej k presadzovaniu návrhov, ktoré reálne zlepšia život seniorov na Slovensku.

<< Späť k článkom