Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Pripomenieme si ukončenie vojny

Patrícia Medveď Macíková
Predstavitelia strany Hlas – SD na najvyššej, regionálnej i miestnej úrovni sa aj tento rok zúčastnia na množstve spomienkových podujatí,...

Predstavitelia strany Hlas – SD na najvyššej, regionálnej i miestnej úrovni sa aj tento rok zúčastnia na množstve spomienkových podujatí, ktorými vzdajú úctu všetkým hrdinom, ktorí pred 78 rokmi prispeli k oslobodeniu našej vlasti spod nacistickej okupácie. Nanajvýš dôstojné oslavy víťazstva nad fašizmom a nacizmom považujú demokratickí politici za svoju morálnu povinnosť vo všetkých slobodných krajinách Európy.
Preto odsudzujeme rozhodnutie ministra vnútra Romana Mikulca, ktorý sekcii verejnej správy MV SR nariadil, aby vydala „odporúčanie,“ aby sa spomienkové akty konali formou „tichého kladenia vencov“. Ako ukázali následné rozhodnutia okresných úradov po celom Slovensku, oslavy víťazstva sa majú konať bez akéhokoľvek programu „navyše“, bez hudby – vrátane hymny či smútočného pochodu – bez slávnostných prejavov či bez prednesu básne. Okresné úrady preto o. i. odmietli poskytnúť čo i len ozvučenie. Viacerí prednostovia okresných úradov nám pritom potvrdili, že pokyn z ministerstva vnútra bol príkazom, nie „odporúčaním“.
HLAS dôrazne odmieta interpretáciu, že má ísť o prejav „úcty voči ukrajinskému ľudu, ktorý bráni pre ruskou agresiou svoju krajinu“. Ministrovi Mikulcovi pripomína, že Deň víťazstva je spoločným sviatkom členských krajín Európskej únie a prejavom úcty voči všetkým padlým i preživším hrdinom oslobodenia Európy bez ohľadu na ich národnosť. Roman Mikulec takto ignoruje fakt, že v hroboch po celom Slovensku ležia tisíce Rusov a ďalšie tisíce bolo zranených, aby nám priniesli slobodu a demokraciu.
Deň víťazstva nemá nič spoločné a terajšou ruskou agresiou proti Ukrajine. Naopak, práve jeho dôstojná oslava je prejavom demokratického a antifašistického zmýšľania, je prejavom odporu voči všetkým imperiálnym ambíciám, ktoré pred vyše 80 rokmi priviedli svet k najstrašnejšej vojne v histórii ľudstva. „Tiché kladenie vencov“ znamená, že nemôžu zaznieť jasné prejavy odporu voči akejkoľvek vojenskej agresii, ktorá je od Norimberského tribunálu medzinárodným trestným zločinom proti mieru.
Napriek zjavnému úsiliu Romana Mikulca umlčať antifašistické a demokratické hlasy proti vojne a zabíjaniu a prejavy úcty voči všetkým hrdinným bojovníkom proti nacistickej agresii, predstavitelia strany Hlas-SD nezostanú ticho a budú sa podieľať na čo najdôstojnejšom priebehu osláv 78. výročia víťazstva európskych demokratických a protifašistických síl
<< Späť k článkom