Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Skúsenosti z Poľska musia byť výzvou a príkladom pre Slovensko

Patrícia Medveď Macíková
Polanczyk, Poľsko – 31. august 2023. Podľa strany HLAS – sociálna demokracia musia byť v novom eurofondovom období (2021-2027) skúsenosti z Poľska...

Polanczyk, Poľsko – 31. august 2023.

Podľa strany HLAS – sociálna demokracia musia byť v novom eurofondovom období (2021-2027) skúsenosti z Poľska výzvou a zároveň príkladom pre Slovensko. Vyčerpanie 100 % eurofondov v končiacom programovom v Poľsku dokazuje, že odbúranie byrokracie, zvýšenie dôveryhodnosti voči eurofondom, ich správne nastavanie a spojenie s regionálnym rozvojom sú kroky, ktoré potrebujeme aj na Slovensku. A pritom v Poľsku je pomerne vysoká miera spolufinancovania eurofondov a napriek tomu tu prebieha permanentný rozvoj regiónov.

„Počas leta sme absolvovali mimoriadne veľa stretnutí s primátormi a starostami v prihraničných oblastiach. Ich skúsenosti s dobrým nastavením eurofondov, verejných obstarávaní a regionálneho rozvoja v Maďarsku, Čechách aj v Poľsku sú najdôležitejšie dôvody pre zásadné zmeny aj na Slovensku,“ hovorí poslanec parlamentu a podpredsedu HLASu Richard Raši. Ten sa spolu s expertom strany pre samosprávy, Michalom Kaliňákom zúčastnil spoločného rokovania s komunálnymi lídrami zo Slovenska a Poľska v meste Polanczyk, kde im boli predstavené detaily cezhraničného rozvoja cestovného ruchu a budovanie značky KARPATY. Podľa Richarda Rašiho „od regionálneho rozvoja nemožno oddeliť cestovný ruch a dnešné stretnutia potvrdili správnosť našej vízie, presunúť čo najviac kompetencií pri riadení regionálneho rozvoja z jednotlivých ministerstiev pod jednu strechu. Zároveň je nevyhnutné , aby sme naše mestá a obce podporili výrazným presunom eurofondov do regiónov.“

Expert HLASu pre samosprávy a zároveň člen jeho Predsedníctva Michal Kaliňák po spoločnom rokovaní zdôraznil: „Na Slovensku máme zo 79 okresov až 36, ktoré sú prihraničné. Práve skúsenosti zo spolupráce našich samospráv s tými v Poľsku, Maďarsku a Čechách dokazujú, že naše mestá a obce sú pripravené a zvládnu účelne využiť viac eurofondov. Musíme im ale rozviazať ruky správne nastavenými eurofondovými výzvami, znížením zbytočnej byrokracie ktorá neraz pripomína šikanu a tiež odstránením bariér vo verejných obstarávaniach. Ak toto nezvládneme, tak Slovensko a naše regióny v ďalšom období stratia konkurencieschopnosť a naďalej budú upadať. V Strane HLAS si to uvedomujeme a preto sme pripravení od jesene začať s radikálnymi zmenami v prospech výraznej eurofondovej pomoci samosprávam.“

<< Späť k článkom