Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: V sociálnej politike máme jasné výsledk

Patrícia Medveď Macíková
HLAS – sociálna demokracia svojou politikou pomáha ľuďom, čoho dôkazom je aj skutočnosť, že od začiatku augusta až do 24....

HLAS – sociálna demokracia svojou politikou pomáha ľuďom, čoho
dôkazom je aj skutočnosť, že od začiatku augusta až do 24. augusta
seniorom postupne prichádzajú zvýšené dôchodky i rozmrazené
minimálne dôchodky a to aj s doplatkom za júl. „Keď strana HLAS –
sociálna demokracia presadila v parlamente mimoriadne zvýšenie
dôchodkov a rozmrazenie minimálnych dôchodkov s platnosťou od 1.
júla, viacerí seniori sa vyjadrili, že uveríme, až keď ich uvidíme.
V týchto dňoch sa vďaka HLASu stalo ich želanie realitou,“ uviedol
podpredseda strany HLAS – sociálna demokracia Erik Tomáš.
„Rovnako, teda o 10,6 %, prichádzajú zvýšené invalidné, vdovské,
vdovecké, sirotské, predčasné dôchodky i úrazové dávky. Po
rozmrazení konečne prichádzajú aj zvýšené minimálne dôchodky a to
v závislosti od počtu odpracovaných rokov. Len pripomínam, že
minimálne dôchodky zmrazila ešte v roku 2020 Matovičova vláda.
Dobrou správou je aj to, že aj minimálne dôchodky sa budú zvyšovať
v tomto roku aj druhýkrát a to v októbri,“ zdôraznil Erik Tomáš.
„ „Dôležité je aj to, že v zákone je už pevne ukotvený mechanizmus
mimoriadnej valorizácie a teda v prípade, že dôchodcovská inflácia
prekročí aj v budúcich rokoch 5%, dôchodky sa budú zvyšovať
viackrát do roka,“ informoval podpredseda HLASu.
„ „Ak sa strane HLAS už v opozícii takto podarilo pomôcť seniorom,
myslím si, že to vytvára dobrú garanciu toho, že im bude pomáhať aj
v prípade účasti vo vláde. Rovno chceme oznámiť, že pôjdeme len do
takej vlády, ktorá sa zaviaže k schváleniu skutočného 13. dôchodku
vo výške priemerného dôchodku. Viete dobre, že to je aj naša
podmienka v Národnej petícii za zmenu.A určite nepôjdeme do vlády
so stranami, ktoré by chceli krátiť dôchodky, ako to nedávno naznačili
predstavitelia Progresívneho Slovenska, podľa ktorých sú vraj
dôchodky na Slovensku nadpriemerné,“ upozornil podpredseda
HLASu – sociálna demokracia. „Sme čírou sociálnou demokraciou.
Neklebetíme, nešpekulujeme, ale pracujeme a máme výsledky.
Politické strany by mali pred voľbami pred občanmi skladať účty. My
to robíme. Vyzývam aj iné politické strany nech urobia tiež svoj
odpočet, čo pre ľudí v tomto volebnom období reálne urobili,“ vyzval
politických súperov Erik Tomáš.
<< Späť k článkom