Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Vláda musí vykúpiť milión ton slovenskej pšenice!

Patrícia Medveď Macíková
HLAS – sociálna demokracia opäť predloží návrh zákona, ktorý uprednostní výkup domácich poľnohospodárskych produktov zo strany štátu Želiezovce 18.07.2022 – Branislav Becík vyzýva...

HLAS – sociálna demokracia opäť predloží návrh zákona, ktorý uprednostní výkup domácich poľnohospodárskych produktov zo strany štátu

Želiezovce 18.07.2022 – Branislav Becík vyzýva vládu, aby neodkladne vykúpilapotravinársku pšenicu za aktuálnu cenu od slovenských prvovýrobcov na Štátne hmotné rezervy SR v množstve jeden milión ton. 

„ V turbulentnom medzinárodnom dianí musí štát zabezpečiť pre svojich obyvateľov strategické komodity, ktorou je bezpochyby aj pšenica dopestovaná na Slovensku. Zároveň týmto výkupom zabezpečí ochranu našichpoľnohospodárov, ale hlavne slovenských spotrebiteľov pred lacným a menej kvalitným obilím z Ukrajiny,“ uviedol líder HLASu – sociálna demokracia Peter Pellegrini.

Podľa jeho slov, svet sa mení aj jeho pravidlá a každá vláda si musí strážiť svoj národnoštátny záujme v oblasti energií a a potravín. „ Považujem za chybu, že koalícia neschválila návrh zákona z dielne HLASu – sociálna demokracia, ktorý by zvýhodňoval domácich producentov potravín pri nákupe ich produkcie pre štát. Na základe pasivity vlády, sme pripravení opäť predložiť takýto návrh zákona do parlamentu. Slováci si zaslúžia jesť kvalitné domáce potraviny a tým ochránime domácich farmárov a vytvoríme základy pre potravinovú sebestačnosť štátu. Treba používať zdravý rozum,“ zdôraznil Peter Pellegrini.

Kandidát na predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, s podporou politickej strany HLAS, Branislav Becík upozorňuje na predbežný výsledok žatvy na Slovensku, ktorý by mal donútiť súčasnú vládu okamžite konať. „Len v Nitrianskom kraji, obilnici slovenskéhopoľnohospodárstva, je pokles tohtoročnej úrody potravinárskej pšenice o 20 až 30 percent. Tento výpadok produkcie sa určite odzrkadlí aj na cenách tejto strategickej komodity, čo bude viesť k opätovným rastom cien chleba, rožkov, ale v podstate všetkého, teda aj mäsa, keďže v živočíšnej výrobe sa v podstatnej miere skrmuje pšenica,“ upozorňuje Branislav Becík. Ako ďalej dodáva: „Výkup milióna ton slovenskej pšenice vládou bude jasným signálom, že to vláda s ochranou slovenských poľnohospodárov, ako aj slovenských spotrebiteľov myslí vážne a uvedomuje si, že národným záujmom Slovenska je zabezpečiť potravinovú sebestačnosťa nie spoliehať sa na lacné a menej kvalitné obilie z Ukrajiny.“

Pokladá za absurdné, že vláda nemá záujem o to, či slovenské obilie aj skončí u slovenských spracovateľov, a či chlieb na našich stoloch je z kvalitnej domácej pšenice. Zásadne odmieta plán vlády zastropovať cenu tony komodity, ktorá by bola určená na export. „V polovici apríla sme priniesli opatrenia, ktoré by vláda mala okamžite riešiť. Do dnešného dňa vláda nepohla ani prstom a namiesto zastabilizovania vstupných nákladov, ako sú pohonné hmoty, vláda ide nezmyselne zastabilizovať výkupnú cenu potravinárskej pšenice na úrovninepredajnej v rámci Európskej únie,“ informuje Branislav Becík.

V alarmujúcom stave sa nachádza aj produkcia kvalitnej slovenskej zeleniny od lokálnych pestovateľov, ktorým vždy záleží na prvotriednej akosti vypestovanej úrody. Upozornil priamo na nelichotivý stav farmy neďaleko Želiezoviec, ktorá v minulosti produkovala kvalitnú slovenskú zeleninu na výmere cez 400 ha a v súčasnosti sa produkcia zúžila na 20 ha.

Podľa slov Branislava Becíka je to spôsobené tým, že vláda a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vôbec nemá záujem o slovenských farmárov a produkciu domácich plodín. Povedal, že „naši poľnohospodári nedokážu byť konkurencieschopní s produkciou z okolitých štátov. A na toto sme upozorňovali ešte v apríli. Vyzývali sme vládu s reálnymi opatreniami, ako riešiť neodkladne túto situáciu. Dnes pokles špeciálnej rastlinnej výroby, ktorá je nahradená jednoduchším procesom výroby hustosiatych obilovín, ako jepšenica, jačmeň, ale aj kukurica, olejniny atď., vedie poľnohospodárov k tomu, že upúšťajú od produkcie zeleniny a ovocia.“

Branislav Becík si plne uvedomuje dezolátny stav v slovenskom poľnohospodárstve. Ak sa vláda a štát k tejto strategickej otázke nepostaví zodpovedne, farmárčenie a pestovaniekvalitných slovenských plodín sa stane iba pre zábavu a budeme postupne odkázaní dovážať pre vlastnú spotrebu všetky potravinárske plodiny nižšej kvality zo zahraničia.

<< Späť k článkom