Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Volebnú kampaň budeme financovať aj pomocou bankového úveru

Patrícia Medveď Macíková
Volebnú kampaň bude strana HLAS – sociálna demokracia financovať aj prostredníctvom bankového úveru. Strana uzavrela zmluvu so slovenskou pobočkou českej...

Volebnú kampaň bude strana HLAS – sociálna demokracia financovať aj prostredníctvom bankového úveru. Strana uzavrela zmluvu so slovenskou pobočkou českej banky Fio banka a.s. na poskytnutie kontokorentného úveru vo výške dva milióny eur.

Kontokorentný úver poskytuje možnosť postupného čerpania prostriedkov až do stanoveného limitu podľa aktuálnych potrieb strany. Aktuálne čerpanie sa vždy objaví na transparentnom účte. Dohodnuté úročenie predstavuje 6,375 percenta bez ďalších poplatkov, pričom vždy sa úročí len už vyčerpaná suma.

Doba splatnosti úveru je jeden rok, s možnosťou ďalších ročných obnov.

HLAS za úver ručí formou záložného práva k svojim budúcim pohľadávkam voči Slovenskej republike, ktoré vzniknú na základe výsledkov parlamentných volieb. Každá politická strana, ktorá splní zákonné podmienky svojho volebného zisku, má od štátu nárok na tri druhy štátnych príspevkov: príspevok za získané hlasy, príspevok na činnosť a príspevok na mandát. Banka vyhodnotila vývoj doterajších preferencií HLASu ako záruku, že svoje záväzky voči banke bude schopný splniť.

„Financovanie HLASu je absolútne transparentné. Na rozdiel od iných strán nemá na svoju činnosť žiadne peniaze od štátu, teda od daňových poplatníkov. Prostriedky na svoju doterajšiu činnosť získal HLAS z členských príspevkov od svojich vyše 2500 členov a darov od sympatizantov, ktoré nad rámec zákona priebežne zverejňuje. Každá výročná správa bola riadne overená audítorom a splnila všetky zákonné požiadavky. Najväčšiu časť nákladov na volebnú kampaň však týmto spôsobom nie je možné získať, ak má strana ostať vo svojom rozhodovaní slobodná a nezávislá od zámerov rôznych veľkých darcov. Preto predsedníctvo HLASu rozhodlo, že strana požiada o riadny bankový úver od renomovanej inštitúcie, ktorý bude schopná splatiť na základe svojich volebných výsledkov a nebude v budúcnosti nikomu zaviazaná,“ uviedol líder HLASu Peter Pellegrini.

HLAS oslovil so žiadosťou o úver päť relevantných bánk, pôsobiacich na slovenskom trhu. Dohodu napokon uzavrel s Fio bankou a na základe tejto dohody je oprávnený zverejniť vyššie uvedené informácie o úvere.

<< Späť k článkom