Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Za chyby ministerstiev pri eurofondoch sme zaplatili 70 miliónov eur

Patrícia Medveď Macíková
Chyby eurofondových riadiacich orgánov, teda ministerstiev, stáli Slovensko v rokoch od apríla 2020 do konca roku 2021 približne 70 miliónov...

Chyby eurofondových riadiacich orgánov, teda ministerstiev, stáli Slovensko v rokoch od apríla 2020 do konca roku 2021 približne 70 miliónov eur. Informoval o tom podpredseda strany HLAS a bývalý vicepremiér Richard Raši. „Sú to také prípady, keby riadiace orgány spravia chyby pri hodnotení projektov, alebo pri ich následnej kontrole,“ informoval R. Raši.
V rámci auditov za tieto dva roky – 2020 a 2021 – boli zistené nedostatky v takom rozsahu, že riadiace orgány pre vlastné pochybenia pri svojej práci museli vrátiť Ministerstvu financií SR sumu vo výške viac ako 37,5 milióna eur a navyše k tomu dostali vyše 32,3 milióna eur pokutu pre vysokú chybovosť od Európskej komisie. Spolu je to takmer 70 miliónov eur za dva roky. „Pre porovnanie, v roku 2019 bola chybovosť štátnych orgánov niečo cez 10 mil. eur, čiže v priemere za rok triapolkrát nižšia,“ upozornil Raši.
Najviac chýb za rok 2021 bolo v operačných programoch Ľudské zdroje – ktoré riadil Milan Krajniak a v operačnom programe Integrovaný regionálny operačný program, ktorému šéfovala veronika Remišová a jej ministerstvo. „V správe z auditov, ktoré máme k dispozícií sa píše napríklad aj to, že v Remišovej operačnom programe okrem chýb pri kontrole verejného obstarávania došlo napríklad aj k nesprávnemu posúdeniu hodnotiacich kritérií, čo viedlo k tomu že boli schválené projekty, ktoré byť nemali a tým pádom došlo k poskytnutiu verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia,“ uzavrel Raši.
<< Späť k článkom