Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Žiadame od úradníckej vlády operatívnu pomoc kvôli záplavám

Patrícia Medveď Macíková
HLAS – sociálna demokracia vyzýva ministrov úradníckej vlády, aby prijali opatrenia, ktoré pomôžu samosprávam pri záplavách aj ich predchádzaniu. Tento...

HLAS – sociálna demokracia vyzýva ministrov úradníckej vlády, aby prijali opatrenia, ktoré pomôžu samosprávam pri záplavách aj ich predchádzaniu. Tento aktívny prístup chýbal za vlád Eduarda Hegera aj Igora Matovičova. Chyby sa však nesmú opakovať.
V týchto dňoch sme tak ako každý rok svedkami nárazových dažďov, ktoré spôsobujú povodne, ničia majetok ľudí aj samospráv. Spôsobujú obrovské finančné škody, ktorým je možné predchádzať a výrazne ich zmierniť.
„Ľudia vo viacerých regiónoch si v týchto týždňoch začínajú po pršaní odkladať dáždniky a musia si obúvať gumáky. Povodniam je možné predchádzať a tak aj znižovať výšku škôd. Mali sme však vlády, ktoré sa riešeniam otočili chrbtom,“ hovorí Michal Kaliňák, expert strany HLAS sociálna demokracia pre samosprávy a ďalej konštatuje: „Záplavy v tomto roku neskončili. Úradnícka vláda by preto mala na rozdiel od predchádzajúcej konať. Novú vládu preto vyzývame, aby bola refundácia za škody spôsobené záplavami prioritne financovaná, nakoľko okresné úrady pomerne rýchlo odstupujú príslušné dokumenty ministerstvu, avšak samosprávy neraz čakajú aj viac ako rok na tieto financie.
Zároveň apelujeme na správcov vodných povodí a špeciálne rezort životného prostredia, aby udržiavali vodné toky v adekvátnom stave a operatívne vyhoveli požiadavkám samospráv ktoré majú záujem o svojpomocné úpravy vodného toku na ich území. Je to skutočne minimum, ktoré pre pomoc ľuďom, mestám a obciam môže v tomto období urobiť úradnícka vláda. Stačí, ak bude konať aktívne a zodpovedne,“ zdôraznil Michal Kaliňák.
„Pri ochrane pred povodňami nesmieme zabúdať aj na zelené opatrenia, zamerané najmä na zvyšovanie schopnosti zadržať vodu v krajine, v pôde. Úradnícka vláda by sa mala zamerať aj na urýchlené prijatie odborne nastavených opatrení, na zadržiavanie vody v krajine, ktoré samosprávam pomôžu znižovať riziká povodní“ dodáva Peter Kalivoda, líder strany HLAS-SD pre životné prostredie.
Strana HLAS sociálna demokracia má jasnú predstavu o tom, ako predchádzať škodám spôsobeným záplavami. Súvisí to napríklad s technickým vybavením správcov povodí, pretože jeden traktor na kraj je nemysliteľný stav. Zároveň je pripravená presadiť systematickú správu vodných tokov, čo vytvorí aj pracovné miesta pre ľudí v evidencii nezamestnaných. Ďalším dôležitým krokom bude zavedenie systému včasného varovania napojeného aj na vodné toky v susedných štátoch v rámci prihraničia.
<< Späť k článkom