Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Žiadame posúdiť slovensko – americkú obrannú zmluvu

Patrícia Medveď Macíková
Líder HLASu – sociálna demokracia sa obrátil listom na prezidentku SR, aby dala posúdiť slovensko – americkú obrannú zmluvu Ústavnému...

Líder HLASu – sociálna demokracia sa obrátil listom na prezidentku SR, aby dala posúdiť slovensko – americkú obrannú zmluvu Ústavnému súdu SR

HLAS  – sociálna demokracia sa dnes prostredníctvom listu podpísaného jej lídrom Petrom Pellegrinim obrátil na prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, v ktorom žiada aby text slovensko – americkej zmluvy dala posúdiť Ústavnému súdu SR. HLAS  – sociálna demokracia trvá na tom, že zo strany vlády ide o nezodpovedný krok voči národno – štátnym záujmom Slovenskej republiky. Vláda totiž odignorovala verejnú diskusiu a pripomienky ústavných orgánov, odborných inštitúcii ako aj širokej verejnosti. Napriek týmto zásadným výhradám vláda odsúhlasila dohodu v znení predloženom druhou zmluvnou stranou bez toho, aby z pozície suverénneho štátu požadovala zmenu ustanovení, ktoré jasne vymedzujú jurisdikciu slovenských štátnych orgánov a poskytujú jasné garancie vo vzťahu k Slovenskej republike. HLAS – sociálna demokracia nepodporí znenie akejkoľvek zmluvy, ktoré je v rozpore s Ústavou SR, nerešpektuje suverenitu a územnú celistvosť SR a vytvára možnosť na rozmiestňovanie cudzích ozbrojených síl a zbraňových systémov na území SR bez predchádzajúceho súhlasu jej ústavných orgánov.

<< Späť k článkom