Deklarácia Sme Váš HLAS

V Liptovskom Mikuláši sme prijali dokument našej strany, v ktorom sme vytýčili hlavné body našej politiky. Zdôraznili, že sme stranou budúcnosti. Na prvom mieste musí byť národnoštátny záujem Slovenska. Odmietli sme politiku za každú cenu byť proti niečomu a chceme presadzovať pozitívnu víziu za niečo. S novou energiou a novými ľuďmi chce HLAS – sociálna demokracia uskutočniť reštart sociálnej politiky štátu, ktorá má riešiť skutočné a aktuálne problémy ľudí na základe celospoločenskej zmluvy.