Nedovolíme už ďalej ubližovať Slovensku

Výstavba rodinného domu s požiadavkami Green Deal:

 • Rekuperácia: Povinnosť inštalovať aktívnu rekuperáciu za 5000 eur.
 • Tepelné čerpadlo: Nutnosť mať tepelné čerpadlo zem-vzduch za 15 000 eur.
 • Izolácia: Zateplenie domu s 20 cm izoláciou strechy za 6000 eur.
 • Fotovoltika: Inštalácia fotovoltických panelov za 4000 eur.
 • Okná a tieniaca technika: Minimálne 6 komorové sklá a tieniaca technika za 6000 eur.
 • Celkové náklady: Všetky tieto opatrenia spolu stoja 36 000 eur.
Čítať viac

Výstavba rodinného domu bez požiadaviek Green Deal:

 • Kondenzačný plynový kotol: Náklady na plynový kotol sú 4000 eur
 • Izolácia: Zateplenie domu s 10-15 cm izoláciou za 3000 eur.
 • Okná a žalúzie: Najlacnejšie okná na trhu s obyčajnými vnútornými žalúziami za 2500 eur.
 • Celkové náklady: Všetky tieto opatrenia spolu stoja 9500 eur.
 • Rozdiel: Rozdiel medzi nákladmi na dom s požiadavkami Green Deal a bez nich je 26 500 eur.
Čítať viac

Mesačný výdavok na pôžičku:

 • Ak si potrebujete požičať 26 500 eur, mesačný výdavok na splácanie hypotéky je 160 eur mesačne.

Makropohľad na náklady Green Deal:

 • Náklady Národného energetického a klimatického plánu sú 80 miliárd eur, pričom prínosy sú len 12 miliárd eur.
 • Rozdiel 68 miliárd eur znamená náklady 12 600 eur na každého obyvateľa Slovenska.
 • Priemerná slovenská domácnosť s 2,8 členmi bude mať náklady vo výške 35 280 eur.
Čítať viac

Mesačné náklady na domácnosť kvôli Green Deal:

 • Bývanie: 160 eur mesačne.
 • Ostatné výdavky: 53 eur mesačne (rozdiel medzi celkovými nákladmi na domácnosť a nákladmi na stavbu).
 • Celkové náklady: 213 eur mesačne na domácnosť.
Čítať viac

Hrozby spojené s Green Deal:

 • Zákaz používania áut so spaľovacími motormi postihne viac ako 1 600 000 Slovákov.
 • Zákaz používania plynových kotlov znamená ďalší nárast nákladov na bývanie.
 • Povinné zateplenie domovov vedie k ďalšiemu zadlžovaniu rodín.
 • Náklady 1 600 eur mesačne za každého neprijatého nelegálneho migranta.
Čítať viac

Kandidáti na poslancov do Europarlamentu,
HLAS sociálna - demokracia

1. Braňo Becík
1. Braňo Becík
Moje priority: Suverénne presadzovať záujmy Slovenska a jeho občanov na európskej pôde, zachovať právo veta, získať čo najvýraznejšiu finančnú podporu priamo pre naše regióny a odmietnuť návrhy, ktoré by pre Slovensko mohli byť škodlivé – ako je aktuálne znenie Európskej zelenej dohody alebo migračný pakt.
2. Braňo Ondruš
2. Braňo Ondruš
Moje priority: Vrátiť EÚ ľuďom, lebo každý z nás má právo na dobré európske platy aj zdravé životné prostredie či kvalitné potraviny. Európske inštitúcie musia slúžiť záujmom občanov vo všetkých regiónoch, nie korporáciám a nereálnym zeleným chiméram. A na Ukrajinu musíme priniesť mier, nie zbrane.
3. Ján Ferenčák 
3. Ján Ferenčák 
Moje priority: Byť dôstojným zástupcom regiónov, samospráv a presadzovať ich potreby v Európskom parlamente. Musíme dostať viac peňazí z eurofondov pre ľudí do miest a obcí. Slovensko musí mať rovnoprávny hlas v silnej, mierovej a demokratickej Európe.
4. Loretta Pinke
4. Loretta Pinke
Moje priority: Sociálne otázky mladých, rovnaké mzdy v nadnárodných spoločnostiach, dorovnanie minimálnej mzdy v EÚ a najmä zvýšenie životnej úrovne na Slovensku. Do našich regiónov musíme pritiahnuť financie z EÚ, ktoré umožnia vznik nových pracovných miest aj miest s vyššou pridanou hodnotou.
5. Paula Puškárová
5. Paula Puškárová
Moje priority: Presadzovať, aby mladí ľudia neodchádzali do zahraničia, aby sa cítili na školách bezpečne a aby sa nestávali obeťou šikany. Kľúčové je aj zlepšenie duševného zdravia.
6. Miroslav Čellár
6. Miroslav Čellár
Moje priority: Nezvládnutie migrácie v niektorých krajinách viedlo k nárastu kriminality, čomu chceme u nás zabrániť. Budem preto bojovať za právo každého občana za bezpečný život na Slovensku.
7. Ľuboš Micheľ
7. Ľuboš Micheľ
Moje priority: Priniesť dynamiku a tempo Európy do každého kúta Slovenska. Dobudovaním dopravnej infraštruktúry pritiahneme viac investorov a zvýši sa naša konkurencieschopnosť. Podporou našich poľnohospodárov a výrobcov zabezpečíme kvalitné a dostupné potraviny pre všetkých.
8. Peter Marušinec
8. Peter Marušinec
Moje priority: Venovať sa najmä energetike, jej dostupnosti za prijateľné ceny a hlavne energetickej samostatnosti každej členskej krajiny.
9. Erik Gemzický
9. Erik Gemzický
Moje priority: Počúvať ľudí tak, ako som to robil aj doteraz a následne riešiť v Bruseli potreby a problémy Slovákov, aby sme im naspäť domov prinášali riešenia a peniaze, nie nezmysly a výhovorky.
10. Vojtech Semeth 
10. Vojtech Semeth 
Moje priority: Rozvoj a podpora inovácií na Slovensku, lebo inovácie sú kľúčom k budúcemu úspechu a ekonomickej prosperite Slovenskej republiky, ako aj celej Európskej únie.
11. Kristína Kubíková
11. Kristína Kubíková
Moje priority: Pracovať na zlepšení kvality zdravotnej starostlivosti, posilňovať práva starších a zraniteľných osôb a obhajovať naše záujmy v Európskom parlamente.
12. Filip Urminský
12. Filip Urminský
Moje priority: Ochrana a zachovanie práva veta v EÚ, zvyšovanie dostupnosti bývania najmä pre mladých ľudí a presadzovanie dôležitej investície do nášho regiónu - rýchlostnej cesty R8.
13. Silvia Stebila
13. Silvia Stebila
Moje priority: Zmeniť to, aby občania Slovenska neboli vystavovaní klamlivej reklame a strážiť, aby sa nestali občanmi druhej kategórie z hľadiska kvality potravín.
14. Leo Havlíček
14. Leo Havlíček
Moje priority: Obhajovať a presadzovať predovšetkým národnoštátne záujmy Slovenska.
15. Igor Šimko
15. Igor Šimko
Moje priority: Bojovať za férové ceny elektriny a rovnakú kvalitu potravín, podporovať výstavbu ciest, využitia domácích surovín, čisté životné prostredie a podpora zelených technológií, ale s rozumom.