Prvomájový manifest HLASu – sociálnej demokracie

V Liptovskom Mikuláši sme prijali dokument našej strany, v ktorom sme vytýčili hlavné body našej sociálnej politiky. Zdôraznili sme najmä právo na prácu, obhajobu národnoštátnych záujmov Slovenskej republiky a reštart sociálnej politiky štátu, ktorá má riešiť skutočné a aktuálne problémy ľudí.