Pellegrini

Peter Pellegrini

Všetko, čo som v živote dosiahol, moje najväčšie úspechy zachytené okom fotografov a kameramanov. Som šťastný, keď som medzi vami.

O mne

Narodil som sa v Banskej Bystrici v roku 1975. Vyrastal som s rodičmi a sestrou v trojizbovom byte na sídlisku v Sásovej. Mama je vyštudovaná učiteľka a otec vyučený automechanik. Žili sme skromne, ako mnoho iných rodín v tých časoch. Už od detstva mi rodičia vštepovali vrúcny vzťah k môjmu rodisku, jeho hrdinskej histórii i celému Slovensku.

Mama ma naučila zmyslu pre povinnosti, čítala i písala so mnou a viedla ma k trvalým hodnotám, ktoré mi ostali na celý život: rešpektu k pravde, úcte k starším a empatii so slabšími. Fascinoval ma však aj otcov svet, poznačený vôňou motorového oleja a rozobratých áut, traktorov či motoriek. Nezameniteľné miesto v mojom živote má moja sestra, s ktorou som strávil veľa veselých aj búrlivých detských chvíľ a dodnes je mi silnou životnou oporou. Víkendy a prázdniny som mal naplnené vzácnymi okamihmi u starých rodičov na dedine. 

Banskej Bystrici som ostal verný aj v gymnaziálnych a neskôr vo vysokoškolských časoch. Štúdium som začal na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a dokončil na rovnakej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Venoval som sa financiám a bankovníctvu, čo som neskôr často využíval aj vo svojom politickom živote.

Už počas školy som však nechcel byť finančne na príťaž rodičom. Preto som začal pracovať už počas štúdia na vysokej škole. Môj starý otec bol aktívny aj vo verejných funkciách v obci a mňa tento svet od mala lákal. A bolo len otázkou času, kedy sa to prejaví v mojom profesionálnom živote. Preto som sa krátko po skončení vysokej školy a po vzniku strany Smer stal súčasťou mladej slovenskej sociálnej demokracie a začal pracovať pre ľudí na rôznych pozíciách. Získal som skúsenosti ako poslanec a štátny tajomník ministerstva financií, čo som neskôr zúročil v pozíciách ministra školstva, predsedu národnej rady či podpredsedu vlády. Tu som si vytváral komplexný obraz o našej krajine, potrebách všetkých ľudí a o podobe zmien, ktoré treba uskutočniť, aby sa u nás žilo čoraz lepšie.

Náročná práca na týchto pozíciách sa však nedá zvládnuť bez toho, aby človek aspoň na chvíľu neprišiel na iné myšlienky. Skutočný oddych už roky nachádzam v slovenských horách, pričom zvlášť blízke sú mi tie okolo Banskej Bystrice. A teraz občas aj v samote uprostred oblakov, v kokpite starého, no stále funkčného malého lietadla, ktorého pilotovanie je mojím koníčkom.

Vážne spoločenské zmeny na jar 2018 ma napokon postavili do čela vlády Slovenskej republiky. Je to pre mňa životná výzva, obrovská zodpovednosť a vzácna príležitosť môcť uskutočniť množstvo prospešných a zodpovedných zmien pre celú krajinu. Som vďačný mojej rodine, priateľom i spolupracovníkom, ktorí celý život stáli pri mne a pomáhali mi v uskutočňovaní mojich snov a plánov. Cítim obrovskú zodpovednosť za všetkých ľudí na Slovensku. Žijeme prelomové časy, ktoré musíme spoločne zvládnuť prostredníctvom zodpovednej zmeny, prospešnej pre lepší život všetkých Sloveniek a Slovákov.

Spravím všetko pre to, aby sa nám spoločne podarilo vytvoriť zo Slovenska ešte viac prosperujúci, moderný, sociálne spravodlivý a súdržný štát, ktorý naďalej bude hrdý na svoje meno v Európe i vo svete.

Na tomto odkaze si môžete stiahnuť môj životopis.

O nás

6. 10. 1975

narodil som sa v Banskej Bystrici

1982

nastúpil som do Základnej školy Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici

1990

začal som študovať na Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici

1994

začal som študovať na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v
Banskej Bystrici a neskôr na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v
Košiciach

2000

začal som pracovať ako SZČO

2002

začal som pracovať ako asistent poslanca NR SR

2006

stal som sa predsedom Komisie pre dopravu, pošty, telekomunikácie a
informatizáciu spoločnosti vo Výbore pre hospodársku politiku, členom Výboru pre hospodársku politiku, Výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ a Mandátového a imunitného výboru

2010

bol som zvolený za poslanca NR SR a bol som aj členom Výboru pre financie a rozpočet a členom Výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ

2012

stal som sa štátnym tajomník Ministerstva financií SR a stále som bol poslancom NR SR

2014

stal som sa ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR

2015

stal som sa predsedom Národnej rady SR

2016

stal som sa podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu

2018

bol som menovaný za predsedu vlády SR

2020

poslancami Národnej rady SR som bol zvolený za podpredsedu Národnej rady SR