minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

HLAS - sociálna demokracia