HLAS - sociálna demokracia

HLAS - sociálna demokracia

Jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa o 200 eur a znovuzavedenie jednorazového prídavku pre prvákov základných škôl

Navrhuje sa zaviesť jednorazové zvýšenie prídavku na nezaopatrené dieťa v roku 2022 vo výške 200 eur  z dôvodu zvyšovania životných nákladov rodičov...

Navrhuje sa zaviesť jednorazové zvýšenie prídavku na nezaopatrené dieťa v roku 2022 vo výške 200 eur  z dôvodu zvyšovania životných nákladov rodičov nezaopatrených detí a zavedenie zrušeného jednorazového prídavku na dieťa, ktoré nastúpi do 1. ročníka základnej školy v roku 2023 vo výške 200 eur

<< Späť k článkom