HLAS - sociálna demokracia

HLAS - sociálna demokracia

Prechod vlastníctva k pozemkom z vlastníctva štátu do vlastníctva obce

Predmetnou novelou sa navrhuje zabezpečiť prechod vlastníctva k pozemkom štátu nachádzajúcich sa v intraviláne obcí, ktoré sú v správe SPF...

Predmetnou novelou sa navrhuje zabezpečiť prechod vlastníctva k pozemkom štátu nachádzajúcich sa v intraviláne obcí, ktoré sú v správe SPF do majetku obcí.

<< Späť k článkom