Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Karolína Ducká

Branislav Becík vyjadruje vážne obavy ohľadom situácie slovenských poľnohospodárov

Karolína Ducká
Poslanec NR SR za stranu HLAS – sociálna demokracia a nitriansky župan Branislav Becík podporuje myšlienku protestujúcich poľnohospodárov a ostro...

Poslanec NR SR za stranu HLAS – sociálna demokracia a nitriansky župan Branislav Becík podporuje myšlienku protestujúcich poľnohospodárov a ostro kritizuje ich postavenie v rámci Európskej únie. Zdôraznil, že slovenskí poľnohospodári čelia značnej byrokracii a neprimeraným požiadavkám, ktoré na nich Európska únia kladie. „Je nemysliteľné, aby sa tvárili, že nám posielajú peniaze, ale zároveň vytvárali takú byrokraciu, že keby mali poľnohospodári na nich čakať, tak by už dávno skrachovali,“ vyjadril sa Becík na sociálnych sieťach. „Namiesto toho, aby roľníkov podporovali, tak ich tak znechutia, že chcú aj po päťdesiatich rokoch s poľnohospodárstvom skončiť,“ dodáva Becík.

Nitriansky župan ďalej poukazuje na situáciu, kde prácu a produkciu slovenských poľnohospodárov konkurenčne ohrozuje dovoz potravín nejasného pôvodu a povážlivej kvality z krajín mimo EÚ, čo značne komplikuje nielen trhové postavenie, ale aj životaschopnosť slovenských poľnohospodárov. „Ja sa pýtam Bruselu, ako majú naši poľnohospodári prežiť, keď sa sem môžu dovážať lacné, nekvalitné a neraz toxické potraviny z Ukrajiny a tretích krajín, ktorým sa nedá cenovo konkurovať? Dokedy nás bude Európska únia doslova mučiť s ich nezmyselnými požiadavkami?“ pýta sa Becík.

Becík je ako poslanec NR SR odhodlaný naďalej bojovať za záujmy slovenských poľnohospodárov, potravinárov a podporovať opatrenia, ktoré prinesú reálnu pomoc a rozvoj slovenského vidieka.

<< Späť k článkom