HLAS - sociálna demokracia

Karolína Ducká

Skutočný 13. dôchodok je definitívne schválený

Karolína Ducká
Národná rada Slovenskej republiky schválila vládnu novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa zavádza plnohodnotný 13. dôchodok, a to pre...

Národná rada Slovenskej republiky schválila vládnu novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa zavádza
plnohodnotný 13. dôchodok, a to pre všetkých poberateľov dôchodkových dávok. Po novom sa 13. dôchodok
stáva riadnou dôchodkovou dávkou, ktorú bude vyplácať Sociálna poisťovňa.

„13. dôchodok sa po rokoch konečne stáva realitou. Chcem, aby si seniori tento moment zapamätali. Skutočný
13. dôchodok bude vyplatený už v decembri všetkým poberateľom dôchodkov bez ohľadu na to, aký druh
dôchodku poberajú. Významnosť tohto opatrenia dokazuje aj to, že bol v parlamente schválený ústavnou
väčšinou. 13. dôchodok sme zaviedli ako trvalé opatrenie, pokiaľ to iná vláda nezmení,“ zdôraznil minister
práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Suma 13. dôchodku bude vo výške priemerného dôchodku za predchádzajúci rok. V tomto roku bude pre
poberateľov starobného dôchodku 13. dôchodok vo výške 606,30 Eur. V tejto výške dostanú 13. dôchodok aj
invalidní dôchodcovia, ktorí dovŕšili dôchodkový vek.

Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok tiež poberateľom invalidných, sirotských, vdovských, či vdoveckých
dôchodkov, a to vo výške ich priemerných dôchodkov za predchádzajúci rok. V zákone je však tzv. poistka,
ktorá stanovuje, že 13. dôchodok nesmie klesnúť pod sumu 300 Eur. 13. dôchodok dostanú aj výsluhoví
dôchodcovia, teda bývalí príslušníci bezpečnostných zložiek štátu.

Zároveň vláda SR bude môcť nariadením rozhodnúť o skoršom vyplatení časti 13. dôchodku, a to najmä
v prípade, ak by sa zhoršila sociálna a ekonomická situácia.

V tomto roku vyplatí Sociálna poisťovňa 13. dôchodok 1 470 000 poberateľom dôchodkových
dávok.

<< Späť k článkom