Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Kde zostali potreby detského pacienta?

Patrícia Medveď Macíková
História sa opäť raz opakuje a tak ako to už býva v slovenskom zdravotníctve zvykom, všetky potrebné riešenia sa dosahujú...

História sa opäť raz opakuje a tak ako to už býva v slovenskom zdravotníctve zvykom, všetky potrebné riešenia sa dosahujú iba nátlakovými akciami. Od zajtra vstúpi totiž  do platnosti viac ako 400 výpovedí pediatrov z ambulantnej pohotovostnej služby.

K vyriešeniu tejto nelichotivej situácie neprišlo ani dnes po rokovaní premiéra Ódora so zástupcami nemocníc. Varovný signál a zdvihnutý prst prestarnutých pediatrov zjavne nikoho nezaujíma. Pediatri chcú ina to, aby sa ministerstvo zdravotníctva a vláda konečne vážne zaoberali kritickým stavom v pediatrii, pochopili, že situácia je skutočne alarmujúca a hrozí, že o zdravie a životy našich detí sa nebude mať kto postarať.

Za posledných 12 mesiacov sme mali v zdravotníctve dve veľké výpovedné akcie. Do posledného dňa sme v novembri čakali či dôjde k dohode medzi nemocničnými lekármi a vládou. Dnes sme zase raz do posledného dňa čakali na dohodu medzi úradníckou vládou a pediatrami. A keďže ako inak, k dohode nedošlo, zajtra nadobudnú stovky výpovedí pediatrov z pohotovostí účinnosť.

Úradnícka vláda tak žiaľ neplní jedno zo svojich základných poslaní, ktoré pred nástupom do funkcie mala a to udržať pokojnú situáciu v spoločnosti a v kľude priviezť Slovensko k predčasným parlamentným voľbám.

Toto sa jej zjavne nedarí a v zdravotníctve už dupľom. Ak v druhom kroku dôjde k tomu, že prestarnutí pediatri vypovedajú nielen služby z pohotovostí, ale ukončia aj činnosť počas dňa vo svojich ambulanciách, nebude mať kto naše deti liečiť a detskí lekári nebudú byť môcť ani povinne rozpisovaní do zoznamov pohotovostných služieb.

Pán premiér Ódor konajte prosím, september je tu o mesiac, a aj počas blížiacej sa  chrípkovej sezóny potrebujeme mať zabezpečenú dostupnú zdravotnú starostlivosť o našich najmenších.

<< Späť k článkom