Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Mestá a obce stoja pre neriešiteľnou úlohou

Patrícia Medveď Macíková
Pre stranu HLAS – sociálna demokracia je Plán obnovy a odolnosti symbolom zlyhaní, ktoré sa podpíšu pod zníženú kvalitu života a obmedzenie...

Pre stranu HLAS – sociálna demokracia je Plán
obnovy a odolnosti symbolom zlyhaní, ktoré sa podpíšu pod zníženú kvalitu
života a obmedzenie verejných služieb. Dva týždne pred začiatkom školského
roka to dokazuje nevykonateľný školský zákon.
„Školský zákon sa menil pod tlakom zle nastaveného Plánu obnovy a odolnosti.
Mestá a obce majú podľa jeho poslednej novely zaviesť opatrenia pre deti a
žiakov so špeciálno-výchovnými potrebami, čo automaticky znamená zvýšenie
ich výdavkov. Školský zákon prichádza s novými pozíciami ako školský
supervízor, sociálny pracovník a osobný asistent. Každá z týchto pozícií
automaticky znamená zvýšené výdavky miest a obcí ako najväčších
zriaďovateľov škôl a školských zariadení,“ upozorňuje Michal Kaliňák, expert
strana HLAS pre samosprávy. Ten zároveň pripomína, že práve strana HLAS
v parlamente presadila finančnú pomoc pre rodičov, podľa ktorej ak rodič z
kapacitných dôvodov nedokáže umiestniť dieťa vo verejnej materskej škole,
dostane rodičovský príspevok. „HLAS ako opozičná strana podala rodičom
pomocnú ruku a pomohla aj samosprávam. Teraz musí byť na ťahu vláda, ktorá
podľa vyjadrení premiéra Ľudovíta Ódora avizuje čiastkovú finančnú pomoc
samosprávam, avšak začiatok septembra spôsobí v oblasti školstva nemalú
finančnú búrku,“ konštatuje expert HLASu pre samosprávy.
Michal Kaliňák tvrdí, že strana HLAS detailne sleduje rokovania samospráv
s vládou ohľadom financií, pretože ekonomická nestabilita miest a obcí môže
mať fatálne následky na sociálne, ekonomické aj hospodárske aspekty života
v regiónoch. Zároveň je presvedčený, že za túto situáciu nesie zodpovednosť
každý, kto sa podieľal na zlom nastavení plánu obnovy a odolnosti.
Podľa Michala Kaliňák je pre stranu HLAS – sociálna demokracia prioritné
garantovať samosprávam kľud na robotu. „To znamená, že po úspešných
jesenných parlamentných voľbách najskôr zahasíme všetky požiare založené
bývalou vládou, ktorá si zo samospráv niekedy urobila bankomat, inokedy
šklbanú hus. HLAS preto samosprávam garantuje dva kľúčové princípy: žiadne
kompetencie sa nebudú presúvať na samosprávy bez peňazí a žiadne
rozhodnutia týkajúce sa samospráv nebudú prijímané bez diskusie s nimi. Ak by
to tak bolo aj za ostatné roky, dnes by sme sa nemuseli prizerať ostreľovaniu
samospráv nezodpovednými politikmi,“ uzatvára Michal Kaliňák.

<< Späť k článkom