Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Našim kandidátom na Nitrianskeho župana je Branislav Becík

Patrícia Medveď Macíková
Kandidátom HLASu na nitrianskeho župana v jesenných regionálnych voľbách je poľnohospodár, člen predsedníctva strany a dlhoročný starosta Dvorov nad Žitavou...

Kandidátom HLASu na nitrianskeho župana v jesenných regionálnych voľbách je poľnohospodár, člen predsedníctva strany a dlhoročný starosta Dvorov nad Žitavou Branislav Becík.

„Ak máme na Slovensku kraj, v ktorom je poľnohospodárstvo kľúčovou témou, je to práve Nitriansky kraj. Práve on potrebuje na čele človeka, ktorý rozumie pôde i ľuďom na nej pracujúcim. Potrebuje však po 21 rokoch aj novú energiu a jasný hlas obhajoby záujmov samospráv,“ vyhlásil predseda HLASu Peter Pellegrini.

Branislav Becík je kandidátom, schopným ponúknuť kraju novú víziu. „Braňo je telom i dušou poľnohospodár. Človek, ktorý vie, čo je tvrdá drina a čo to stojí úsilia, aby náročná práca poľnohospodára vydala svoje plody. Ako starosta pozná všetky problémy samosprávy. A je to človek, ktorý sa nebojí ozvať, keď sa ľuďom deje krivda,“ zdôraznil Peter Pellegrini.

Becíkovými prioritami budú poľnohospodárstvo, rodina, podpora malého a stredného podnikania a cestovný ruch. „Ponúkam Vám dravosť, nové vízie, svoje skúsenosti a každodennú tvrdú prácu pre dobro každého. Vďaka svojim koreňom som získal vlastnosti tak potrebné – pracovitosť, poctivosť, cieľavedomosť, úprimnosť. A tieto tradičné vlastnosti chcem preniesť aj do politiky,“ povedal Branislav Becík.

Jeho cieľom je efektívne znovu oživenie sociálneho a ekonomického potenciálu Nitrianskeho kraja, ktorý v ostatnom období stagnuje. „V každej oblasti sa obklopím tímom skúsených ľudí, pretože len profesionálne pohľady v danom sektore mi budú oporou pre čo najlepšiu prácu pre náš Nitriansky kraj,“ dodal Branislav Becík.

Do témy rodina zahrnul aj problematiku potravín, školstva a seniorov. Záleží mu na tom, aby každá rodina sa zdravo stravovala. Jeho cieľom je podporiť výrobu slovenských potravín, ktoré by mali byť dominantné v každej domácnosti. So starostami a primátormi sa bude usilovať o navýšenie kapacít predprimárneho vzdelávania. Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja musia byť v edukatívnom systéme efektívnejšie v príprave mladých ľudí pre prax. Seniorom musí byť zo strany kraja zabezpečená výrazná sociálna starostlivosť, aby jeseň života nebola pre nich frustrujúca.

Malí a strední lokálni podnikatelia musia získať od kraja podporu, aby pri svojom rozbehu dokázali odolať konkurencii, najmä zo zahraničia. Becík pokladá za absurdné, aby bol i naďalej tolerovaný zdecimovaný stav slovenského poľnohospodárstve natoľko, že paradajky zo Španielka sa predávajú lacnejšie, ako tie vypestované na Slovensku.

V otázke cestovného ruchu sa plánuje zamerať na atraktivitu vidieckeho cestovného ruchu a zatraktívniť Nitriansky kraj, aby ľudia vyhľadávali odpočinok v kraji, a nie za jeho hranicami.

<< Späť k článkom