Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Ódorova vláda zrazí samosprávy na kolená a hrá s nimi nepoctivú hru 

Patrícia Medveď Macíková
 HLAS – sociálna demokracia vyzýva Ódorovu vládu zastaviť systematickú ekonomickú likvidáciu samospráv. Ódorova vláda pokračuje v politike Hegerovej a Matovičovej...

 HLAS – sociálna demokracia vyzýva Ódorovu vládu zastaviť systematickú ekonomickú likvidáciu samospráv. Ódorova vláda pokračuje v politike Hegerovej a Matovičovej vlády, ktoré mestá a obce vnímalo ako nepriateľov. „Ódor je vzorný žiak Matoviča a Hegera a pokračuje v ekonomickej genocíde miest a obcí. Podľa našich informácií samosprávam nebude vyplatená energetická pomoc známa ako FAST CARE 2 a ani s určitosťou sa nedá potvrdiť, že mestám a obciam bude do konca roka doručená prvá finančná pomoc známa ako FAST CARE 1,“ hovorí Michal Kaliňák, expert strany HLAS pre samosprávy. „Včera boli na úrade vlády predstavené východiská pre reformu samosprávy, ktorých autori sa prikláňajú k zlučovaniu obcí,“ uviedol Kaliňák. HLAS v tejto súvislosti pripomína, že trio Matovič-Heger-Ódor systematicky ubližovali mestám a obciam, presúvali na nich povinnosti bez peňazí, robili si z nich sponzorov svojich sociálnych experimentov a tak ich posúvali k ekonomickej priepasti. „Keď bol ministrom vnútra pán Mikulec, bez diskusie, pripravili materiál na zrušenie 33 okresov a štyroch krajov. Teraz rezortu vnútra šéfuje premiér Ódor a namiesto pomoci samosprávam si s kolegami píše reformu sledujúcu zlučovanie obcí. Mestám a obciam nevedia a nechcú pomôcť, ale ubližovať ich baví. Toto sa musí skončiť,“ zdôrazňuje Michal Kaliňák. Strana HLAS – sociálna demokracia pred niekoľkými dňami podpísala Memorandum o spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska v ktorom samosprávam ponúkla dokonca viac ako žiadali. Okrem iného aj garanciu dvoch princípov: žiadne kompetencie sa nebudú na samosprávy presúvať bez peňazí a žiadne rozhodnutia vo vzťahu k samosprávam sa nebudú prijímať bez diskusie s nimi. „Máme mimoriadne silný program pre samosprávy a tiež pre regionálny rozvoj. Pre nás samospráva nie je terč ani politická korisť, ale kľúčový sociálny partner, ktorému chceme garantovať takú kompetenčnú a finančnú podporu aby sme mohli silný štát budovať na silných regiónoch. A tragédiu, ktorej sme svedkami viac ako tri a pol roka nahradíme užitočnými opatreniami a permanentným dialógom, pretože mestá a obce sú životným priestorom pre každého človeka,“ uzatvára Michal Kaliňák.
<< Späť k článkom