Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Podporujeme v Banskej Bystrici kontinuitu, ktorá je spojená so súčasným primátorm Jánom Noskom

Patrícia Medveď Macíková
    HLAS – sociálna demokracia podporí kandidatúru Jána Noska na primátora mesta Banská Bystrica, ktorý sa bude v októbrových komunálnych...

 

 

HLAS – sociálna demokracia podporí kandidatúru Jána Noska na primátora mesta Banská Bystrica, ktorý sa bude v októbrových komunálnych voľbách opätovne uchádzať o hlasy obyvateľov Banskej Bystrice. „Vždy hovorím, že HLAS – sociálna demokracia podporuje v regiónoch ľudí, ktorých základnými znakmi, je odbornosť, profesionalita, schopnosť viesť ľudí a svojím programom meniť ich kvalitu života .Keďže prácu súčasného pána primátora poznám doslova z vlastnej skúsenosti, môžem otvorene povedať, že všetky tieto kritéria napľňa do bodky“, uviedol líder HLASu – sociálna demokracia Peter Pellegrini.

„Vážim si na ňom, že vždy bojoval za svoje mesto, a bolo ho hlasne počuť až na Úrad vlády, keď išlo o zdravotnú alebo súdnu reformu, ktorá poškodzovala mesto a ľudí, ktorí tu žijú a pracujú. Keď chceli rušiť úrady. HLAS  – sociálna demokracia podporuje v samosprávach ľudí s novou energiou a elánom. Počas nášho rozhovoru som sa oboznámil s budúcnosťou Banskej Bystrice. Som presvedčený, že pán primátor a zároveň aj kandidát na primátora má čo ponúknuť svojmu mestu. Svojím nasadením, obetavosťou a lokálpatriotizmom je správnym mužom na svojom mieste, pretože samosprávu čakajú zložité časy a previesť nimi mesto nebude ľahké. A som presvedčený, že práve on to dokáže. Mesto Banská Bystrica potrebuje kontinuitu a verím, že Ján Nosko aj s politickou podporou HLASu – sociálna demokracia bude môcť svoje plány ďalej realizovať“, dodal Peter Pellegrini.

Ján Nosko so svojím tímom má jasnú predstavu a plán, ako nadviazať na konkrétne projekty, ktoré za osem rokov zmenili mesto k lepšiemu. Sústrediť sa chce najmä na rekonštrukcie ciest, chodníkov a mostov, revitalizáciu verejných priestranstiev so zavádzaním opatrení súvisiacich so zmenou klímy či na výstavbu cyklotrás. Primátor plánuje naďalej pokračovať v obnove škôlok a škôl, ako aj v skvalitňovaní služieb pre seniorov a znevýhodnené skupiny obyvateľov. „Uplynulé volebné obdobie bolo úplne iné, ako to predchádzajúce. Okrem bežných pracovných povinností sme sa totiž museli vysporiadať s pandémiou a humanitárnou krízou spôsobenou vojnou na Ukrajine. Za posledné roky sme viackrát čelili aj prírodným živlom – veternej smršti, intenzívnym dažďom, ako aj hroziacim povodniam. Napriek tomu máme zasebou desiatky konkrétnych výsledkov a zrealizovaných projektov. Opravili sme cestya chodníky, zrevitalizovali sme športoviská, a nezabudli sme ani na seniorov a rodiny s deťmi.

Treba otvorene povedať, že Banskú Bystricu čakajú neľahké časy. Budeme sa musieť vysporiadať s úbytkom financií pre samosprávy, ale aj s extrémnym zdražovaním. To všetko si bude vyžadovať na úrade aj v mestskom zastupiteľstve zodpovedných a skúsených ľudí. Preto kandidujem s tímom, ktorý bude vedieť prijímať rozumné, no zároveň aj ťažké rozhodnutia,“ vyhlásil Ján Nosko.

Primátor Banskej Bystrice zdôraznil, že za uplynulé štyri roky sa mestu podarilo odstrániť opotrebovanie mnohých základných škôl, ako aj zrekonštruovať a rozšíriť kapacity v materských školách, vďaka čomu je v škôlkach dostatok miesta pre všetky banskobystrické deti.  Aj vďaka prípravám a organizácii najväčšieho multišportového mládežníckeho podujatia – EYOF 2022, obnovila samospráva mnohé športoviská. Mesto venovalo veľkú pozornosť diagnostike a rekonštrukcii ciest, chodníkov a mostov. Podarilo sa zrevitalizovať najväčší sídliskový vnútroblok v Rudlovej-Sásovej, a v procese obnovy je aj verejný priestor na Fončorde. Obe lokality získajú podobu, akú si navrhli samotní obyvatelia. Banská Bystrica sa prihlásila k medzinárodnej Iniciatíve pre otvorené vládnutie, vďaka čomu patrí k 56 samosprávam sveta, ktoré sa rozhodli inovovať svoje postupy s dôrazom na skvalitňovanie spolupráce a komunikácie obyvateľov a mesta.

Ján Nosko pripomenul, že so svojimi spolupracovníkmi v uplynulom období úspešnevybojovali pre mesto eurofondy v novom programovom období. Zároveň prispeli k zachovaniu Krajského súdu v Banskej Bystrici. Témami boli aj budúcnosť Letiska Sliač či Múzea SNP. Prioritou pre vedenie mesta aj naďalej ostáva podpora rekonštrukcie Rooseveltovej nemocnice, ktorú síce samospráva nemá vo svojej kompetencii, no záleží jej na nej, nakoľko nemocnica má pre obyvateľov Banskej Bystrice veľký význam.

„Napriek náročnému obdobiu sa nám podarilo posunúť Banskú Bystricu dopredu. Teší ma aj skutočnosť, že v náročných chvíľach sme sa dokázali spojiť. Ďakujem Vám, Banskobystričanky a Banskobystričania, za každé milé slovo a podporu, za nezištnú pomoc jeden druhému aj za prejavy solidarity,“ povedal primátor Ján Nosko.

Medzi hlavné priority tímu Jána Noska pre nadchádzajúce obdobie patrí komplexné riešenie parkovania, komunikácia s obyvateľmi o dôležitých zámeroch, získanie Domu kultúry do vlastníctva mesta a jeho následná rekonštrukcia, revitalizácia siedmich rozsiahlych sídliskových priestorov v Radvani, Kráľovej, Podlaviciach, Sásovej, na Fončorde, Severnej i Fortničke s celkovou rozlohou viac ako 55 hektárov. Pôjde tak o najväčší zelený projekt v histórii mesta. So svojím tímom tiež pripravuje obnovu Mestského parku na Tajovského ulici a parku pri kaštieli Radvanských. V pláne majú aj vybudovanie oddychovej zóny s prístaviskom pre vodákov pri malej železničnej stanici, ako i obnovu banskobystrických urpínskych serpentín. Nezabúdajú na intenzívnu komunikáciu s investorom a vybudovanie parkovacieho domu v „jame“ pri mestskom úrade, revitalizáciu celého Námestia slobody, Strieborného námestia, ako aj predĺženie pešej zóny cez Hušták smerom k Europa SC.

K ďalším dôležitým témam patrí vybudovanie mestských fotovoltických elektrární na budovách vo vlastníctve mesta, a tiež pokračovanie v rekonštrukcii zastaraného verejného osvetlenia, ktoré v časoch zdražovania prispeje k úsporám energií. Na zozname priorít je aj vybudovanie 16-tich kilometrov nových cyklotrás spájajúcich mestské časti s centrom mesta, na ktoré sa v súčasnosti pripravujú projektové dokumentácie a v riešení je majetkovoprávne vysporiadanie. Ján Nosko so svojím tímom zároveň plánuje pokračovať v masívnych opravách chodníkov, ciest, ale aj mostov v havarijnom stave. Zvýšenú pozornosť budú v neposlednom rade venovať aj dôkladnej analýze a návrhom riešení pre plážové kúpalisko a amfiteáter, ktoré boli v minulých obdobiach prenajaté súkromníkom na tridsať rokov.

Ján Nosko bude kandidovať ako nezávislý kandidát a so zbieraním podpisov začína v deň ohlásenia kandidatúry. Financovanie kampane bude prebiehať prostredníctvom transparentného účtu, čo znamená, že informácie o príjmoch a výdavkoch kampane budú verejne dostupné.

<< Späť k článkom