Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Ponúkame riešenie pre mladých na Slovensku

Patrícia Medveď Macíková
HLAS – sociálna demokracia považuje za jednu z priorít zastavenie odlivu mladých ľudí do zahraničia, a preto ponúka výraznú podporu...

HLAS – sociálna demokracia považuje za jednu z priorít zastavenie odlivu mladých ľudí do zahraničia, a preto ponúka výraznú podporu pre podnikové štipendiá. „Fakty sú doslova strašidelné. Každý piaty slovenský vysokoškolák študuje v zahraničí. Naspäť sa vracia podľa odhadov asi polovica. Slovensko opúšťajú v najväčšej miere mladí ľudia, osoby v produktívnom veku a čerství absolventi,“ uviedol líder HLASu Peter Pellegrini.

„Každý jeden vysokoškolák, ktorý sa rozhodne študovať v zahraničí, je priamou stratou pre Slovensko vo výške niekoľkých desiatok tisíc eur, čo pri optimálnom scenári predstavujú priemerné náklady za základné a stredoškolské vzdelanie. Čiže štát investuje peniaze do vzdelania na úrovni ZŠ a SŠ a potom odchádza preč, čo predstavuje priamu stratu pre slovenské hospodárstvo,“ upozornil Pellegrini.
„HLAS navrhuje výraznú podporu pre podnikové štipendiá. V praxi to znamená, že významná časť vzdelávania bude prepojená so zamestnávateľom a bude prebiehať priamo u potenciálneho budúceho zamestnávateľa. Každý takýto študent získa mesačné štipendium, ktoré môže použiť na pokrytie svojich nákladov na ubytovanie, jedlo a dopravu. Po úspešnom štúdiu na špičkovej fakulte majú študenti istotu zamestnania, “ informoval líder Pellegrini.
<< Späť k článkom