Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Situáciu s pediatrami musíme urgentne vyriešiť

Patrícia Medveď Macíková
Strana HLAS si je plne vedomá toho, že kritickú situáciu v pediatrii treba obratom vyriešiť. Ideme do jesenného chrípkového obdobia...

Strana HLAS si je plne vedomá toho, že kritickú situáciu v pediatrii treba obratom vyriešiť. Ideme do jesenného chrípkového obdobia a v žiadnom prípade si nemôžeme dovoliť hazardovať so zabezpečením ochrany zdravia našich detí. Musí byť v záujme štátu nájsť vhodný kompromis vzniknutej situácie. Ak sa tak nestane, je vysoko pravdepodobné, že pediatri nevypovedajú iba služby na ambulantných  pohotovostných službách, ale v druhom kroku najmä tí, ktorí sú v dôchodkovom veku  odídu aj z detských ambulancií. V prípade, ak by sa tento scenár naplnil, nebude garantovaná dostupná zdravotná starostlivosť o naše deti.

Zuzana Dolinková, podpredsedníčka strany HLAS:
,,HLAS opakovane deklaroval, že podporí zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, predmetom ktorej má byť legitímna diskusia o legislatívnom návrhu vo veci vyriešenia krízy v pediatrii. Ak súčasťou návrhu zákona bude skrátenie ordinačných hodín detských ambulantných pohotovostných služieb, tento návrh musí byť že konsenzom medzi zástupcami ambulantných pediatrov, nemocničných pediatrov, ale i zástupcov samospráv. V opačnom prípade zjavne nebude mať šancu na schválenie, dodáva Dolinková.”

HLAS trvá na tom, že za žiadnych okolností nemôžeme pripustiť scenár, ktorý by znamenal odchod vyše štyristo pediatrov zo slovenského zdravotníctva. Preto je HLAS pripravený podporiť taký návrh zákona, ktorý vyrieši aktuálnu nepriaznivú situáciu v pediatri, avšak za predpokladu, že tento návrh bude výsledkom konštruktívnej diskusie a najmä kompromisným riešením medzi pediatrami pôsobiacimi v ambulanciách, v nemocniciach, a ktorý v každom regióne zastabilizuje a odvráti možný odchod vyše štyristo pediatrov.

Zuzana Dolinková konštatuje, že: ,,Skrátenie ordinačných hodín detských ambulantných pohotovostných služieb o dve hodiny z 22hej na 20tu hodinu, tak ako pediatri požadujú, predstavuje riešenie, ktoré nie je síce systémové, ale napriek tomu je okamžite dnes potrebné urobiť také kroky, ktoré zábranou odchodu pediatrov zo slovenských ambulancií. Ak by totiž odišli, bude to mať za následok totálny kolaps zdravotnej starostlivosti o naše deti. Strednodobým a dlhodobým primárnym cieľom aj v oblasti pediatrie musí byť vízia stabilizácie personálu a hlavne motivácie vstupu nových pediatrov do detských ambulancií naprieč Slovenskom.”

<< Späť k článkom