Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Stanovisko k rozhodnutiu Najvyššieho súdu

Patrícia Medveď Macíková
Jediným spôsobom, akým je možné v demokratických krajinách dosahovať spravodlivosť , je rešpektovať rozhodnutia súdov ako nezávislej zložky štátnej moci....

Jediným spôsobom, akým je možné v demokratických krajinách dosahovať spravodlivosť , je rešpektovať rozhodnutia súdov ako nezávislej zložky štátnej moci. HLAS sociálna demokracia berie na vedomie, že Najvyšší súd vyslovil iný právny názor ako Špeciálny súd. Budeme pozorne sledovať vývoj tohto prípadu až do jeho úplného záveru. Je nevyhnutné, aby v tejto spoločensky mimoriadne citlivej kauze neostali po definitívnom vedikte súdu žiadne pochybnosti.

<< Späť k článkom