Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Vlčan by mal nakúpiť slovenské poľnohospodárske produkty

Patrícia Medveď Macíková
HLAS – sociálna demokracia vyzýva poverenú Hegerovu vládu a ministra Vlčana, aby konečne začal konať a vytvoril podmienky na okamžitý...

HLAS – sociálna demokracia vyzýva poverenú Hegerovu vládu a ministra Vlčana, aby konečne začal konať a vytvoril podmienky na okamžitý nákup slovenskej potravinovej produkcie.
„Pred rokom sme s lídrom HLASu – sociálna demokracia žiadali vládu, aby ochránila náš trh a našich poľnohospodárov. Konkrétne sme vyzývali vládu, aby vykúpila pšenicu, v objeme 1 milión ton, čo je ročná spotreba na Slovensku. Ak by v minulosti vláda prijala našu výzvu, nemuseli byť naše sýpky plné slovenského obilia ešte z minulej sezóny,“ uviedol člen predsedníctva strany Branislav Becík.
„Vláda nekonala, Vlčan sa schoval a výsledkom dnes je, že na Slovensku riešime problém lacnej kontaminovanej ukrajinskej pšenice,“ zdôraznil Branislav Becík.
„Riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej inšpekcie SR profesor Jozef Bíreš v priebehu uplynulého týždňa priznal, že nevieme, koľko ukrajinskej pšenice sa na Slovensku nachádza, nakoľko ukrajinská pšenica a múka, ktoré sa k nám dovážajú z Poľska, sú deklarované ako poľský produkt. Keďže dochádzalo podľa Bíreša len k minimálnemu počtu kontrol ukrajinskej pšenice, nie je možné s istotou zistiť, či pšenica z dovozu pochádza z Ukrajiny alebo iných krajín,“ upozornil Branislav Becík.
Zároveň zdôraznil, že podľa francúzskeho portálu agritel.fr sa za posledný rok doviezlo do Maďarska, Poľska a na Slovensko spolu 7,8 milióna ton obilnín. Počet kontrol, ktoré boli vykonané na obilí v sýpkach a mlynoch na Slovensku, je pre toto dovezené množstvo komodít vysoko nepostačujúci.
<< Späť k článkom