Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Vyzývame ministra obrany predstúpiť pred parlament

Patrícia Medveď Macíková
HLAS – sociálna demokracia vyzýva ministra obrany Jaroslava Naďa, aby predstúpil   dobrovoľne pred parlament a informoval o rozsahu pomoci...

HLAS – sociálna demokracia vyzýva ministra obrany Jaroslava Naďa, aby predstúpil   dobrovoľne pred parlament a informoval o rozsahu pomoci Ukrajine
 „V demokratických štátoch býva bežným zvykom, že v čase veľkých kríz, či vojenských konfliktov, predseda vlády a príslušný minister predstúpia pred parlament a informujú o rozsahu rozhodnutí a prijatých opatrení, ktoré sa týkajú života ľudí. Žiaľ, naša vláda predvádza v tejto oblasti svojský prístup a nemieni diskutovať s opozíciou a nesnaží sa prihovoriť občanovi a získať si jeho dôveru,“ uviedol líder HLASu – sociálna demokracia. „Preto vyzývam ministra obrany Jaroslava Naďa, aby splnil svoj sľub, ktorý parlamentu dal, že dobrovoĺne príde pred poslancov a podá komplexnú informáciu týkajúcu sa našej pomoci Ukrajine. Verejnosť ako aj politikov zaujíma aké zbraňové systémy sme na Ukrajinu vyviezli, v akej hodnote a samozrejme, čo sa plánuje do budúcnosti ešte dodať. Očakávam otvorenosť, verím, že nebudeme musieť kvôli tomu zvolávať mimoriadnu schôdzu,“ uviedol Peter Pellegrini. Súhlasný postoj HLASu  – sociálna demokracia  k prípadnému dodaniu MIGov na Ukrajinu vychádza podľa Petra Pellegriniho zo štyroch základných podmienok. „Takáto pomoc musí byť súčasťou širšej koordinácie s NATO a EÚ. Nesmie ohrozovať obranyschopnosť štátu. Pomoc musí byť v súlade s ústavou a zákonmi štátu. A ak chceme udržať elementárnu solidaritu spoločnosti, nemôže sa zabúdať na ekonomickú a sociálnu pomoc pre ľudí žijúcich na Slovensku“, zdôraznil Peter Pellegrini. Zároveň apeloval na solidaritu spoločnosti, pretože ako by sa cítili Slováci v pozícii  napadnutého národa , ktorý je odhodlaný bojovať o svoje územie a každý by váhal s dodaním vojenskej pomoci.
<< Späť k článkom