Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Tlačová správa: Vyzývame Ódorovu vládu, aby pomohla samosprávam postihnutým povodňami

Patrícia Medveď Macíková
HLAS – sociálna demokracia očakáva od úradníckej vlády, aby začala konať a operatívne uhrádzala samosprávam financie na škody spôsobené záplavami. „...

HLAS – sociálna demokracia očakáva od úradníckej
vlády, aby začala konať a operatívne uhrádzala samosprávam financie na škody
spôsobené záplavami. „ Škody po povodniach nie sú iba výsledkoch intenzívnych
dažďov, ale aj nezvládnutia protipovodňových opatrení, zanedbania bežnej správy
vodných tokov a zlej správy územia. Sme v situácii, kedy nestačí lamentovať, ale
konať. Úradnícka vláda nekoná a jej to jej ďalšie zlyhanie. Ministri si vyberajú dovole
ky, namiesto toho, aby napĺňali úlohy, pre ktoré sedia na svojich stoličkách,“ uviedol
člen predsedníctva HLASu – sociálna demokracia Michal Kaliňák.
Strana HLAS – sociálna demokracia ešte v máji poukázala na hrozby súvisiace so
záplavami a škodami na zdraví aj majetku, kedy vyzvala vládu Ľudovíta Ódora, aby
operatívne uhrádzala samosprávam financie na škody spôsobené záplavami. „Aj táto
výzva prešla úradníckou vládou mlčaním, rovnako, ako aj náš apel na to, aby
správcovia povodí začali s riadnou údržbou vodných tokov a umožnili samosprávam
ich svojpomocne čistiť na svojom území,“ hovorí Michal Kaliňák, expert strany HLAS
pre samosprávy. „Úradnícka vláda nekoná. Prizerá sa tomu, ako budúci rok, na
konci marca skončia aktivačné práce. Prizerá sa tomu, ako sa pod ťarchou
chýbajúcich peňazí topí Slovenský vodohospodársky podnik, pre ktorý neboli z Plánu
obnovy a odolnosti využité financie na potrebnú techniku. A dokonca nevyužíva ani
potenciál sociálnych podnikov, ktoré by v rámci protipovodňových prác mohli byť
mimoriadne prínosné,“ skonštatoval Kaliňák. HLAS sociálna demokracia má jasnú
predstavu o tom, ako predchádzať škodám spôsobeným záplavami. „Súvisí to
napríklad s technickým vybavením správcov povodí, pretože viac ako 40 ročná
technika nestačí. Tá má problémy sama so sebou. Ďalším dôležitým krokom bude
zavedenie systému včasného varovania napojeného aj na vodné toky v susedných
štátoch v rámci prihraničia,“ hovorí Michal Kaliňák. Podľa jeho slov je strana HLAS
pripravená presadiť systematickú správu vodných tokov, čo vytvorí aj pracovné
miesta pre ľudí v evidencii nezamestnaných a využije potenciál sociálnych podnikov.
„Na jar končia aktivačné práce. My nepotrebujeme ľudí v evidenciách na úrade práce
ale tam, kde je čo robiť. Platí to aj o podpore registrovaných sociálnych podnikov,
ktorých činnosť sa musí orientovať aj na údržbu vodných tokov a všetky činnosti,
ktoré súvisia s protipovodňovými opatreniami,“ dodal Kaliňák. Podľa jeho slov aj
situácia s povodňami dokazuje, aký význam má spojenie čiastkových kompetencií
rozdelených medzi viacero ministerstiev pod jednu strechu. „Regionálny rozvoj má
zmysel vtedy, ak sa všetky kompetencie z jednotlivých ministerstiev sústredia pod
jednu strechu, pretože aj na príklade povodní vidíme, že ničia regióny, lebo
ministerstvá nedokážu nájsť spoločnú reč a spárovať svoje možností pod jeden balík
užitočných riešení,“ dodáva Michal Kaliňák.
<< Späť k článkom