Blog

HLAS - sociálna demokracia

Peter Kalivoda

Fatálne zlyhanie povereného ministra Budaja ohrozuje desaťtisíce ľudí a strategické zásoby vody na Žitnom ostrove!

Peter Kalivoda
Na základe radu zlých rozhodnutí Ministerstva životného prostredia pod vedením povereného ministra Budaja Vrakuňa, jej okolie a veľká časť Žitného ostrova ostane ohrozená toxickými látkami zo starej environmentálnej záťaže po bývalých Chemických závodoch Juraja Dimitrova (CHZJD).

Na základe radu zlých rozhodnutí Ministerstva životného prostredia pod vedením povereného ministra Budaja Vrakuňa, jej okolie a veľká časť Žitného ostrova ostane ohrozená toxickými látkami zo starej environmentálnej záťaže po bývalých Chemických závodoch Juraja Dimitrova (CHZJD).

Environmentálna záťaž Vrakuňa – skládka CHZJD predstavuje jednu z najväčších a najnebezpečnejších starých záťaží na Slovensku. Vznikala ukladaním chemického odpadu z chemickej továrne CHZJD n.p. Bratislava do bývalého Mlynského ramena malého Dunaja. Skládka má rozlohu približne 5 ha a objem odpadu tvorí cca 120.000 metrov kubických smrteľného chemického kokteilu. Kritická situácia vznikla po uvedení vodného diela Gabčíkovo do prevádzky, ktoré spôsobilo zdvihnutie hladiny spodných vôd aj v tejto lokalite. Prvé indície o jej závažnom vplyve na životné prostredie boli potvrdené už v 90 rokoch, kedy na základe monitoringu kvality vody bolo potvrdené jej znečistenie. Obyvatelia v tejto lokalite preto už desiatky rokov nemôžu vodu zo svojich studní využívať na polievanie či umývanie. Oficiálny prieskum záťaže bol ukončený až v roku 2015. Vládou Petra Pellegriniho pripravený projekt sanácie tejto environmentálnej záťaže, na ktorý bolo vydané stavebné povolenie a bol urobený výber zhotoviteľa mal byť reálne ukončený už v tomto roku.

Podľa záverov odborníkov sa toxické látky z tejto záťaže šíria v rozsahu 250 m za rok, touto rýchlosťou sa približujú k najväčšej zásobárni pitnej vody na Slovensku. Aj napriek tomuto kritickému stavu minister Budaj urobil všetko preto, aby enkapsulácia tejto bývalej skládky neprebehla. Vláda Petra Pellegriniho po potvrdení záťaže prieskumnými prácami v roku 2015 a po potvrdení katastrofálneho rozsahu znečistenia vôd v krátkom čase vypracovala plán na odstránenie tejto záťaže, spustila všetky procesy, konania a obstarávania potrebné ku rýchlenému sanovaniu nepriaznivého stavu a pripravila legislatívne zmeny s jediným cieľom, ochrániť zdroje podzemných vôd a životy a zdravie obyvateľov žijúcich na tomto území.
Dnes už by sme o tomto probléme zrejme vôbec nehovorili, keby nebol celý proces po 8 rokoch príprav zmarený. Po tom ako minister Budaj nepochodil s napadnutím verejného obstarávania v rámci projektu vlastného ministerstva na Úrade pre verejné obstarávanie, ktorý nezistil pochybenia v procese obstarávania, využil minister na zmarenie celého projektu obštrukciu v procese vyvlastňovania pozemkov. Pre neuhradenie pár tisíc eur (!) došlo k stopnutiu celého projektu. Nehovoriac o tom, že na realizáciu tejto environmentálnej záťaže boli pripravené eurofondové zdroje z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Na dôvažok nedošlo len k stopnutiu celého projektu, ale ako sme si už zvykli u tejto vlády, došlo aj k spochybňovaniu odborníkov, ktorí dlhé roky pripravovali riešenie a hľadali najlepší a finančne realizovateľný variant, ako túto hrozbu stabilizovať.

Vedenie rezortu spochybovalo navrhnuté riešenie (tzv. enkapsuláciu) a to bez akýchkoľvek odborných a vecných argumentov. Súčasné vedenie ministerstva sa snaží komunikovať zástupné témy, zjemňovať nepríjemnú pravdu, komunikuje akési nové riešenia, ktoré však nikto nevidel. A výsledkom tohoto imitovania hľadania riešenia je fakt, že sanácia environmentálnej záťaže sa nekoná, celý proces je zmarený, finančné prostriedky budú v najlepšom prípade použité na iné projekty (v tom horšom sa vrátia naspäť do rozpočtu Európskej únie) a toxický mrak sa môže ďalej šíriť a ohrozovať spodné vody na Žitnom ostrove ako aj zdravie a životy obyvateľov.

Veríme, že za tieto kroky sa bude niekto v budúcnosti zodpovedať, zodpovedať by sa mal hlavne obyvateľom, ktorí v blízkosti záťaže žijú a nám všetkým, ktorí považujeme vodu za naše národné bohatstvo. Ak by bola zachovaná kontinuita vlády, k takejto situácii by určite nedošlo, nikto už túto zmarenú príležitosť nedokáže napraviť, veríme však, že tieto škody spáchané nekompetentnými rozhodnutiami a neschopnosťou prinášať riešenia bude mať šancu nová vláda napraviť.

(Foto TASR)

<< Späť k článkom