Blog

HLAS - sociálna demokracia

Peter Kalivoda

Využije envirorezort šancu na kvalitnú zonáciu národných parkov?

Peter Kalivoda
Využije envirorezort šancu na kvalitnú zonáciu národných parkov?

Budajov rezort predstavil tri odborné návrhy zonácií, ktoré však ešte neboli prerokované. Zonácie území ostatných národných parkov chce zvládnuť do konca budúceho roka. Ide o veľmi ambiciózny plán, ktorý v sebe ukrýva množstvo rizík. Problémom nie je pripraviť návrhy, tých už vzniklo v minulosti na pôde MŽP SR veľké množstvo, ale najzložitejším krokom je ich prerokovať a dospieť v území k dohode. Prevodom štátnych pozemkov vo vybraných stupňoch v národných parkoch sa výrazne uľahčila situácia rezortu pri vyjednávaniach, prináša to výrazné urýchlenie a zjednodušenie procesu zónovania národných parkov.

Prináša to však aj zvláštny úkaz, kedy ministerstvo pri predstavení týchto návrhov oznámilo, že stupne ochrany sa budú zvyšovať len na štátnych pozemkoch. Akoby najcennejšie územia boli len na štátnych pozemkoch, mení sa tým celá filozofia zónovania. Tento postup otvára otázky o samotnej odbornosti návrhu, pretože ochrana prírody, jej hodnôt sa nedelí podľa vlastníctva. Môžeme si položiť otázku či sú tieto návrhy tlačené len preto, aby ministerstvo mohlo odprezentovať, že sa im to podarilo a do správy národných parkov by prešli ďalšie pozemky? Navyše predstavené návrhy nereflektujú ani vládou SR schválenú Environmentálnu stratégiu do roku 2030, ani kritériá IUCN. Návrhy zonácií kritizujú mnohí, medzi nimi aj spracovatelia dreva, ktorí označili politiku rezortu životného prostredia za tvrdohlavú a bezohľadnú. Aj tu sa potvrdzuje, to čo stále tvrdíme, rezort nevie a nechce komunikovať, prinášať riešenia od stola, ktoré prehlbujú spory, vyhýba sa odbornej diskusii, čo môže do budúcnosti priniesť vážne problémy.

Naše národné parky potrebujú kvalitnú zonáciu, jasné stanovenie pravidiel, ale je toto správna cesta? Celý vývoj budeme podrobne sledovať, veríme, že rezort nepremrhá šancu na kvalitné zónovanie národných parkov. Takú, aby vo výsledku boli spokojní ľudia, vlastníci pozemkov, ich obhospodarovatelia a aby sme ako vyspelá spoločnosť zabezpečili kvalitnú, udržateľnú a konsenzuálnu ochranu prírody na Slovensku

<< Späť k článkom