Video galéria

HLAS - sociálna demokracia

Peter Pellegrini

OBNOVA HISTORICKÝCH PAMÄTNÍKOV JE KONKRÉTNY PRÍSPEVOK K NÁRODNEJ HRDOSTI

Antifašistický pilier tvorí významnú súčasť politiky HLASu - sociálna demokracia. Nechodíme sa len ukazovať na mnohé pamätné miesta z čias druhej svetovej vojny, ale aktívne sme pristúpili k ich rekonštrukcii. Ešte z pozície predsedu vlády som vyčlenil finančné prostriedky na ich obnovu a dnes sa na mnohých miestach Slovenska teším z konkrétneho výsledku. Rovnako členovia HLASu si aktívne pripomínajú antifašistickú tradíciu a podieľajú sa svojou prácou na ich rekonštrukcii. To je cesta ako budovať hrdosť a sebavedomie národa aj do budúcnosti.