Video galéria

HLAS - sociálna demokracia

Peter Pellegrini

Stop zdražovaniu potravín! Nech minister koná, alebo ide preč!

Drastické zdražovanie potravín je dnes najväčším problémom ľudí na Slovensku. HLAS hovorí jasne: stop zdražovaniu potravín! Predložili sme dnes päť konkrétnych návrhov, ako to dosiahnuť: obmedziť obchodnú prirážku reťazcov, zaviesť povinnosť zverejniť skutočné nákupné ceny od výrobcov, pomôcť výrobcom štátnymi dotáciami, zaviesť 0-percentnú DPH na predaj potravín z dvora a znížiť DPH na vybrané potraviny na 5 percent. Ministrovi sme ich zhrnuli do osobného listu. Ak žiadne z týchto opatrení nezrealizuje, musí ho prezidentka z funkcie odvolať!