Manifest rozvoja nájomného bývania na Slovensku

Strana HLAS – sociálna demokracia dlhodobo deklaruje, že otázka dostupného bývania je jednou z kľúčových spoločenských tém, s preukázateľnými dopadmi napríklad na demografický vývoj, udržateľnosť dôchodkového systému a v konečnom dôsledku na hospodársky rast a fiškálnu udržateľnosť verejných výdavkov na Slovensku.

Manifest nájomného bývania ponuka realistickú víziu, v centre ktorej je opäť človek, žijúci v každom regióne Slovenska.