Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Karolína Ducká

Ďakujeme za dôveru

Karolína Ducká
HLAS – sociálna demokracia plní svoje sľuby a pracuje pre ľudí. Ministri našej strany ponúkajú vo vláde konkrétne riešenia, ktoré...

HLAS – sociálna demokracia plní svoje sľuby a pracuje pre ľudí.

Ministri našej strany ponúkajú vo vláde konkrétne riešenia, ktoré pomáhajú ľuďom. Ďakujeme za to, že táto politika nachádza pozitívnu odozvu vo verejnosti.

<< Späť k článkom