Blog

HLAS - sociálna demokracia

Peter Pellegrini

Bez samosprávy sebavedomé Slovensko nevybudujeme

Peter Pellegrini
Musí platiť základné pravidlo, že obce, mestá a župy sú pre vládu partnerom, nie nepriateľom, ako to bolo doteraz.

Musí platiť základné pravidlo, že obce, mestá a župy sú pre vládu partnerom, nie nepriateľom, ako to bolo doteraz.

Chaos a neporiadok, ktorému čelí Slovensko počas trojročnej Matovičovej a Hegerovej vlády, nebude ľahké naprávať. Pred novým kabinetom, ktorý vzíde z volieb, bude stáť rad úloh. Počnúc verejnými financiami, záchranou plánu obnovy alebo obnovením dôvery v štát končiac. Krajina je doslova roztrhaná na kusy, ministerstvá nefungujú, sociálny dialóg je rozvrátený a stratila sa súdržnosť nielen v spoločnosti, ale aj medzi regiónmi. Uvedomujem si, aké veľké výzvy nás čakajú aj v oblasti života samosprávy.

Jej priamo volení predstavitelia sa stali doslova nepriateľom vlády. Pamätáme si, ako sa im moc vyhrážala počas pandémie trestnými oznámeniami, nedôstojným poručníctvom pod štátnou správou a nakoniec si z nich urobila banku na financovanie uletených sociálnych nápadov.

To sa musí zmeniť! Starostom a primátorom Hlas ponúka Celospoločenskú dohodu, ktorá je výzvou na zmierenie a spojenie spoločnosti. Slovensko sa musí pozerať do budúcnosti. Lepšiu však môže vytvárať len zjednotená spoločnosť, ktorá sleduje spoločný cieľ, a tým je kvalita života každého. Práve na nej majú výrazný podiel obce a mestá, pretože sú ľuďom najbližšie a priamo ovplyvňujú ich každodenný život. Bez ohľadu na to, či sa človek narodil v Komárne, v Žiline alebo v Prešove.

Jedným z kľúčových bodov vládnej politiky musí byť vyrovnanie regionálnych rozdielov v horizonte desiatich rokov. Nikto nesmie byť potrestaný za to, v ktorom kúte Slovenska sa narodil, alebo kde sa rozhodol žiť. Má rovnaké právo na kvalitné a dostupné služby od štátu ako jeho spoluobčania v rozvinutejších regiónoch.

Ponúkame zásadný reštart vzťahu medzi predstaviteľmi miest a obcí na jednej strane a štátom na strane druhej. Sme celoslovenskou stranou, ktorá vyhrala regionálne voľby. Na čele miest a obcí či župy sú ľudia s našou dôverou. S nimi môžeme budovať sebavedomé Slovensko opierajúce sa o regióny, ktoré budú mať priestor a podporu na rozvoj. Musí platiť základné pravidlo, že obce, mestá a župy sú pre vládu partnerom, nie nepriateľom, ako to bolo doteraz.

Chcem pripomenúť, že na vyrovnávaní regionálnych rozdielov začala intenzívne pracovať už moja vláda, ktorá polovicu svojich zasadnutí absolvovala v najmenej rozvinutých oblastiach. Som presvedčený, že iba diskusia s ľuďmi, starostami, podnikateľmi či tretím sektorom priamo v slovenských mestách a obciach dá vláde jasnú predstavu, kde a ako treba čo najúčinnejšie pomôcť.

Vybudovať sebavedomé a vnútorne súdržné Slovensko je výzva, ktorá potrebuje energiu všetkých, ktorým záleží na našej budúcnosti. Poďme do toho!

Zdroj: https://hnonline.sk/komentare/komentare/96072132-bez-samospravy-sebavedome-slovensko-nevybudujeme

<< Späť k článkom