Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Karolína Ducká

HLAS víta schválenie novely trestného zákona, ktorá nás približuje k vyspelým krajinám

Karolína Ducká
HLAS víta schválenie novely trestného zákona, ktorá približuje slovenské trestné právo k vyspelým európskym krajinám. Za najdôležitejší prínos novely považuje...

HLAS víta schválenie novely trestného zákona, ktorá približuje slovenské trestné právo k vyspelým európskym krajinám.

Za najdôležitejší prínos novely považuje dôraz na odškodnenie obetí trestných činov a prevýchovnú úlohu justície. Novela zároveň dáva oveľa väčší priestor nezávislým súdom na objektívne posúdenie každého individuálneho prípadu. Trestné činy proti životu a zdraviu musia byť prísnejšie trestané ako ekonomické a iné trestné činy. Zároveň HLAS víta, že po troch mesiacoch historicky najdlhšej parlamentnej rozpravy o jednom zákone sa Národná rada konečne môže venovať skutočným problémom ľudí.

Skrátenie premlčacích lehôt sa týka viacerých trestných činov a vychádza z trestných sadzieb za tieto činy. Ak by sa v niektorých konkrétnych prípadoch ukázalo, že skrátenie premlčacej lehoty má negatívny dopad na vyšetrovanie týchto skutkov, je strana HLAS pripravená prísť s úpravou príslušného ustanovenia trestného zákona. Absolútne odmietame, že by novela trestného zákona mala úmysel znemožniť vyšetrenie niektorých mimoriadne závažných trestných činov.

<< Späť k článkom