Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Peter Kmec – líder strany pre zahraničnú politiku

Patrícia Medveď Macíková
Dnes vydala Európska komisia návrh nového Paktu pre azyl a migráciu. Prináša aj nové prvky do diskusie a v niektorých...

Dnes vydala Európska komisia návrh nového Paktu pre azyl a migráciu. Prináša aj nové prvky do diskusie a v niektorých prípadoch – tzv. krízových časoch naznačuje aj akceptáciu povinného prerozdelenia imigrantov zo strany všetkých členských štátov, teda aj Slovenska. Vyzývam vládu SR, aby akékoľvek povinné kvóty odmietala od samotného začiatku. Držme pozíciu, ktorú nastavili naše predchádzajúce vlády, a to jasné „nie“ povinným kvótam. A to je aj pozícia strany HLAS-sociálna demokracia. 

Slovensko od začiatku presadzovalo tzv. flexibilnú solidaritu, v rámci ktorej si každý štát môže dobrovoľne vybrať z rôznych foriem pomoci pri riešení migračných problémov. Medzi takéto formy pomoci patrí aj finančná, materiálna a personálna pomoc tým členským krajinám, ktoré sú hlavným cieľom nelegálnych imigrantov. Taktiež podporujeme ďalšie posilnenie vonkajších hraníc EÚ s cieľom zamedziť ďalšej nelegálnej migrácii. 

Ihneď na začiatku musíme vyslať jasný signál, že nelegálna imigrácia je pre nás neakceptovateľná a každý, kto bez povolenia vstúpi na územie EÚ, bude okamžite deportovaný.

<< Späť k článkom