Tlačové správy

HLAS - sociálna demokracia

Patrícia Medveď Macíková

Poslanci parlamentu odmietli pomôcť samospráve!

Patrícia Medveď Macíková
Poslanci parlamentu mali dnes jedinečnú šancu poďakovať sa primátorom a starostom za ich nasadenie počas víkendového testovania na Covid19. V...

Poslanci parlamentu mali dnes jedinečnú šancu poďakovať sa primátorom a starostom za ich nasadenie počas víkendového testovania na Covid19. V parlamente bol totiž predložený návrh zákona na odklad účinnosti novej povinnosti a to zvozu a spracovania biologického odpadu z domácností obyvateľov.


Išlo o novelu zákona č. 460/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79//2015 Z. z. o dopadoch. Zákon túto novú povinnosť pre samosprávy zavádza od 1. januára 2021 – o dva mesiace. Už o dva mesiace teda budú musieť mestá a obce zvážať od svojich občanov triedený kuchynský odpad a tento následne spracovávať. Posunutie termínu a teda novelu zákona predložil do parlamentu poslanec HLASu – sociálna demokracia poslanec Ján Ferenčák, ktorý je zároveň primátor mesta Kežmarok a viceprezident Únie miest Slovenska. Samosprávy žiadali o posunutie termínu o jeden rok – takže by sa zvoz kuchynského odpadu nezačal od 1. 1. 2021 ale od 1. 1. 2022. Takýto postup nám umožňuje aj Európska únia, ktorá vyžaduje zaviesť túto povinnosť od členských štátov do 31. 12. 2023.


Novelu zákona podporilo Prezídium Únie miest Slovenska a zároveň ZMOS vyzval každého jedného poslanca NR SR so žiadosťou o podporu pre posun termínu, nakoľko väčšina samospráv na Slovensku má objektívny problém túto povinnosť splniť. Prekážkou je okrem iného je nesúčinnosť zo strany Ministerstva životného prostredia SR, ktoré prostredníctvom fondov na podporu tohto opatrenia neskoro podpisuje projekty z tejto oblasti. Ďalšou komplikáciou je aj výpadok príjmov samospráv, ktoré opäť vláda SR odmietla kompenzovať a v neposlednom rade aj povinnosti v súvislosti s pandémiou Covid19.


Predkladateľ – primátor Kežmarku Ján Ferenčák – zároveň upozorňuje:

„Zvýšené výdavky na zvoz kuchynského odpadu budeme znášať všetci – mestá, obce a v teda aj samotní občania. V dôsledku tejto povinnosti bude samospráva od nového roka nútená zvýšiť poplatky za komunálny odpad. Čo v tejto dobe je opäť zlá správa pre peňaženky občanov.“ 


Za návrh novely zákona v pléne hlasovalo len 28 poslancov – väčšina z radov opozície. Koalícia sa zbabelo zdržala alebo bola proti a to vrátane všetkých starostov, primátorov a poslancov zastupiteľstiev, ktorí sedia v poslaneckých laviciach za koaličné strany. 

<< Späť k článkom